Det israelske flag

Keren Hayesod - United Israel Appeal (UIA) og Jewish Agency

Keren Hayesod er en verdensomspændende organisation, som sammen med United Israel Appeal (UIA) er den centrale indsamlingsorganisation for det jødiske folk. Jewish Agency er en ikke-statslig organisation, gennem hvilken jøder kan manifestere deres solidaritet med nødstedte jøder i diasporaen. Begge organisationer har mange projekter i Israel, der bl.a. forsøger at bygge bro mellem de forskellige etniske, religiøse og sociale grupper og sikre integration af indvandrere i det israelske samfund.

Keren Hayesod - United Israel Appeal (UIA) og Den Danske Israelindsamling (DDI)

Keren Hayesod - United Israel Appeal (UIA)

Keren Hayesod (KH) er en verdensomspændende organisation, som sammen med United Israel Appeal (UIA) er den centrale (største) indsamlingsorganisation for den israelske befolkning.

Keren Hayesods formål er at yde økonomisk hjælp til humanitære projekter i Israel, som sigter på at fremme en fredelig sameksistens i Israel med fokus på mennesket og ikke på etnisk eller religiøst tilhørsforhold samt (gen)opbygningen af det jødiske hjemland (Eretz Israel).

Keren Hayesod gør det muligt for alle mennesker at støtte Israel gennem økonomiske bidrag til aktiviteter og projekter som Keren Hayesod anser for vigtige og værdifulde. Gennem bidrag tilkendegiver man sin støtte til Israel som det jødiske hjemland, forbedrer den israelske befolknings levevilkår og styrker båndet mellem de jødiske samfund rundt omkring i verden og Israel.

Keren Hayesod indsamler midler til at fremme den israelske befolknings velfærd gennem projekter, der 1) Styrker det israelske samfund ved at forbedre livsbetingelserne for socialt udsatte og geografisk marginaliserede befolkningsgrupper, 2) Reagerer på nødsituationer, der påvirker den israelske befolkning, 3) Styrker og forbedrer Aliyah og integration i Israel og 4) Bryder den sociale arv gennem uddannelse.

Keren Hayesod blev stiftet i London i 1920, er repræsenteret gennem kampagner i 45 lande og har siden 1926 haft hovedsæde i Jerusalem (Yerushalayim). I Danmark er organisationens navn Keren Hayesod Danmark (KHD) - Den Danske Israelindsamling (DDI), som blev stiftet i 1972.

I 1956 vedtog Knesset, det israelske parlament, den såkaldte Keren Hayesod-lov, der giver Keren Hayesod mandat til at handle "...for en styrkelse af staten Israel og for en genforening af Israels folk via immigration til Israel samt at appellere til og modtage bidrag, lån og gaver". De indsamlede midler overføres til Jewish Agency, som er ansvarlig for at anvende dem til en række humanitære formål.

De økonomiske midler, der indsamles af Keren Hayesod, herunder Den Danske Israelindsamling (DDI), spiller en altafgørende rolle for Jewish Agencys udviklingsaktiviteter og humanitære arbejde.

Læs mere:

Keren Hayesod - United Israel Appeal (UIA)
Keren Hayesod - United Israel Appeal (UIA) (Wikipedia)
Keren Hayesod Danmark (KHD) - Den Danske Israelindsamling (DDI)

Jewish Agency for Israel

Link til Jewish Agency Jewish Agency er en ikke-statslig organisation, gennem hvilken jøder kan manifestere deres solidaritet med nødstedte jøder i diasporaen. Via Jewish Agency og de tilknyttede indsamlingsorganisationer arbejder jøder og de mange venner af Israel over hele verden sammen om fælles jødiske mål.

Jewish Agency arbejder på at styrke kontakten mellem Israel og diasporaen, og økonomien bag beror på en verdensomspændende privat fundraising (bl.a. Keren Hayesod).

Jewish Agency blev grundlagt i 1929 af repræsentanter for World Zionist Organization (WZO) og fremtrædende ikke-zionistiske personer med det mål at opbygge et nationalt jødisk hjemsted samt at sikre alle jøder en tilknytning til hinanden og Israel uanset hvor i verden de befinder sig. Frem til staten Israels oprettelse fungerede Jewish Agency som en uofficiel regering for det jødiske folk.

I årene før oprettelsen af Israel var Jewish Agency med til at etablere landsbyer og bysamfund i samarbejde med andre organisationer samt indvandring og integration.

Ved staten Israels oprettelse i 1948 blev Jewish Agencys funktioner til dels overtaget af regeringen. Jewish Agency har siden fungeret som en selvstændig hjælpeorganisation, der har til opgave at opbygge og udvikle landet og indsluse de mange immigranter.

Jewish Agency sponsorerer i dag mange projekter, der forbinder jøder til hinanden og til Israel. De kan opdeles i fire kategorier: 1) Forbinde unge jøder til Israel og deres jødiske identitet, 2) Forbinde unge israelere til det jødiske folk og deres jødiske identitet, 3) Indvandring (Aliyah) og integration af indvandrere i samfundet og 4) Støtte sårbare og svage grupper i Israel.

For at styrke det israelske samfund og støtte svage samfundsgrupper har Jewish Agency også gennem mange år støttet projekter, der styrker sameksistensen mellem israelske jøder og israelske arabere samt projekter for ikke-jødiske indbyggere.

Jewish Agency har spillet en central rolle i opbygningen og udviklingen af Israel.

Læs mere:

Jewish Agency
Jewish Agency (Wikipedia)

Eksempler på projekter i Israel og Diasporaen

Keren Hayesod og Jewish Agency sponsorerer, støtter og er involveret i mange forskellige projekter og opgaver i Israel og udlandet (Diasporaen).

De forsøger at bygge bro mellem de forskellige etniske, religiøse og sociale grupper i Israel, hjælpe udsatte og svage samfundsgrupper, få folk i arbejde og uddannelse, arbejder med integration af indvandrere i det israelske samfund og hjælper jøder med at lære om deres jødiske identitet.

Herunder er kort omtalt nogle af deres projekter. Læs mere om dem og mange andre projekter på deres hjemmesider.

Projekter:

 • NET@ projektet - Teknologisk og social ansvarlighed

  NET@ projektet tilbyder en professional teknologisk uddannelse og træning til unge vanskeligt stillede israelere fra dårlige sociale lag og udkantsområder uanset etnisk, religiøs og kulturel baggrund. NET@ projektet er med til at sikre dem en bedre fremtid og de opbygger venskaber og netværk. NET@ projektet er med til at mindske de sociale, økonomiske og teknologiske forskelle i Israel.
  Læs artiklen

 • Amigour projektet - en værdig alderdom

  Projektet tilbyder ældre borgere i Israel - heraf en del Holocaustoverlevere og indvandrere - adgang til beskyttede boliger samt mulighed for at deltage i en bred vifte af sociale og kulturelle tilbud.

 • Youth at Risk projektet

  En del børn i Israel lever i fattigdom. Gennem Youth at Risk arbejder Keren Hayesod aktivt på at give udsatte børn og unge en chance for at bryde den sociale arv og fattigdomscyklus og ændre risiko til mulighed. Indsatsområderne er bl.a. særlige undervisningsprogrammer, mentorforløb m.m. Youth at Risk fokuserer ikke kun på det udsatte barn, men går også aktivt ind og støtter familien gennem hjælpepakker.

 • Victims of Terror projektet - Beredskab til terrorofre

  Terror har gjort livet svært for tusinder af mennesker i Israel, angst og tab, praktiske og økonomiske vanskeligheder for disse ofre og deres familier. Terrorofre, der overlever et terrorangreb, skal tit forholde sig til en ny barsk virkelighed. The Jewish Agency Fund to Aid Victims of Terror (Den Jødiske Fond For Terrorofre) i Israel har hjulpet mange terrorofre og deres familier til at komme videre med deres liv og har støttet hundrede af unge og børn, som er blevet forældreløse på grund af terror.

 • Taglit-Birthright Israel (Birthright Israel)

  "Førstefødselsret til Israel" (Birthright Israel) har været med til at give tusinder af teenagere og unge voksne med jødisk baggrund deres første besøg i Israel - og det første møde med deres jødiske identitet. Dette uforglemmelige eventyr på 10 dage indeholder udflugter, undervisning, workshops og sammenkomster med unge israelere.
  Læs mere om organisationen: Birthright Israel

 • Youth Villages

  Youth Villages (børnelandsbyer) er en form for kostskole for udsatte unge i alderen 12-18 år med forskellige problemer som psykiske, dårlig adfærd, fra skilsmissehjem eller meget dårligt fungerende familier. Her får de trygge rammer, en uddannelse og sammenværd med andre unge. Hovedparten er unge indvandrere fra det tidligere Sovjetunionen og Etiopien mens resten er israelsk fødte unge.

 • Jewish Agency loan funds

  Jewish Agency loan funds hjælper israelsk-arabiske små virksomheder og forretninger med at opnå banklån til en god rente (garanter for lån). De hjælper også kvinder, etiopier, immigranter og andre.

 • Neve Midbar

  Neve Midbar er en kostskole specielt for beduindrenge.

 • De russiske jøder

  Generationer af undertrykte jøder under det kommunistiske regime i det tidligere Sovjetunionen er uden kendskab til jødedommen og deres rødder. Flere projekter fokuserer på at lære dem om deres jødiske arv, historie, tradition, shabbat-traditioner samt om Israel. De arrangerer undervisning, kurser, sommer- og vinterlejre, ungdoms- og studenterklubber og lign. i det tidligere Sovjetunionen og Israel.

 • Israel Tech Challenge

  Israel Tech Challenge er et partnerskab mellem Jewish Agency, National Cyber Bureau og andre partnere og donorer. Det tilbyder rejser til Israel af forskellig varighed for studerende og yngre professionelle med viden og erfaring om computere og programmering på højere niveau. De får mulighed for at besøge og arbejde sammen med israelske high-tech professionelle og akademikere inden for kodning, cybersikkerhed og datavidenskab.

 • A Profession for Life

  A Profession for Life tilbyder en holistisk tilgang til integration af nye indvandrere, der får mulighed for at ajourføre deres professionelle færdigheder eller få nye kvalifikationer for at øge deres jobmuligheder på det israelske jobmarked. Immigranterne tilbydes specielle kurser og opkvalifikationer for at forbedre deres chancer for hurtigt at komme i beskæftigelse og øge den sociale mobilitet. A Profession for Life hjælper nye immigranter og deres familie med at bosætte sig i Israel og give dem et håb om en bedre fremtid.

Læs mere om de mange andre projekter, som Keren Hayesod og Jewish Agency sponsorerer, støtter og er involveret i, på deres hjemmesider.
Til forsiden (index.htm)

Til toppen Fakta om Israel


© 2000-2021 CFR. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 21.3.2021