Det israelske flag

NET@ projektet - teknologisk udvikling og integration i ungdomshøjde

NET@ projektet i Israel tilbyder en professional teknologisk uddannelse og træning til unge vanskeligt stillede israelere fra dårlige sociale lag og udkantsområder uanset etnisk, religiøs og kulturel baggrund. NET@ projektet er med til at sikre dem en bedre fremtid og de opbygger venskaber og netværk. NET@ projektet er også med til at mindske de sociale, økonomiske og teknologiske forskelle i Israel. NET@ projektet i Israel

NET@ projektet i Israel tilbyder en professional teknologisk uddannelse og træning til unge vanskeligt stillede israelere, der kommer fra dårlige sociale lag, har fysiske handicaps, er bosat i udkantsområder eller som har andre problemer. NET@ projektet forbedrer deres sociale, økonomiske og uddannelsesmæssige muligheder og er med til at sikre dem en bedre fremtid.

Den voksende højteknologiske industri bliver stadig vigtigere for den økonomiske vækst og beskæftigelse i Israel og derfor bliver IT, computerviden og innovation mere og mere vigtig for landet og alle israelere uanset alder. NET@ er en af de mange årsager bagved Israels teknologiske udvikling, fordi det er med til at højne uddannelsesniveauet blandt de vanskeligt stillede israelere og bidrage til den fortsatte vækst i landet.

Selv om Israel har været igennem en voldsom økonomisk udvikling er uligheden i landet øget både geografisk og socialt. For de mange, der bor i periferien uden for de store israelske byer, er det også en betydningsfuld mulighed for at sikre sig en bedre fremtid, da NET@ fokuserer på unge israelere bosiddende i Israels mere ydre og fjernt beliggende områder (udkantsområder) og socialt belastede områder, der ofte er præget af en højere arbejdsløshed, lavere indkomster og uddannelsesniveau og flere unge, som dropper ud af skolen eller gymnasiet i forhold til det øvrige Israel. NET@ er derfor også med til at mindske de sociale, økonomiske og teknologiske forskelle i Israel (udjævne samfundsskel).

Det er et 'efter-skole' program, hvor eleverne i deres fritid deltager i aktiviteter, der uddanner og træner dem i avancerede og professionelle teknologiske færdigheder til den digitale fremtid. Gennem et fireårigt forløb får de udviklet deres personlige egenskaber som selvstændighed, selvtillid, engagement, ledelse og social ansvarlighed. De får også en teoretisk og praktisk viden inden for reparation og vedligeholdelse af computere, administration af netværk, kodning, software, opbygning og design af hjemmesider, sociale medier mm., der kan føre til forskellige certificeringer inden for Cisco systemer (samarbejdspartner).

Der er også fokus på at forbedre deres matematik- og engelskkundskaber, da det er vigtigt inden for den internationale IT-verden.

De bliver mere attraktive kandidater for den israelske IT-industri og andre højteknologiske brancher samt at de lettere kan komme ind på universiteter og tekniske uddannelsesinstitutioner. Dem, som aftjener deres værnepligt i IDF (den israelske hær, flåde og luftvåben), vil ofte blive tilknyttet en af deres IT-grupper eller eliteenheder. Andre starter senere deres egen virksomhed og nogle israelske start-ups er begyndt på denne baggrund.

Generelt får de bedre adgang og mulighed for beskæftigelse og uddannelse og ikke mindst social og økonomisk mobilitet. Erfaringen viser også, at de har en meget større sandsynlighed for at færdiggøre deres skole eller gymnasium i forhold til andre unge i deres område med en lignende baggrund. De har derfor mindre risiko for at blive hængene i deres nutidige forventede sociale og økonomiske niveau.

NET@ studerende bidrager årligt med mange timers frivillig arbejde med undervisning og rådgivning til elever og forældre mfl. De bliver også et forbillede eller en rollemodel i deres lokalsamfund.

Et andet vigtigt formål med NET@ er det sociale, hvor eleverne lærer at arbejde sammen med andre etniske grupper i Israel. Her er unge jøder, arabere, kristne, muslimer, beduiner og drusere sammen og de har alle det til fælles, at de kommer fra vanskelige sociale vilkår og ofte fra udkantsområder. Blandt deltagerne er også nye immigranter uden et netværk. Ved at de forskellige grupper er sammen i fritiden og lærer hinanden at kende, vil de ofte være mere tolerante over for de andre i fremtiden og dermed bedre kunne leve og arbejde sammen. Desuden opbygger de fremtidige venskaber og netværk. NET@ bidrager derfor også til en bedre integration af de forskellige etniske og kulturelle grupper i Israel.

Mere end 1.100 unge israelere i 15 kommuner deltager hvert år i NET@ projektet for 9-12 klassetrin. Mere end 5.000 har nu gennemført NET@ projektet.

The Palatchi NET@ Junior er for den unge del af Net@ projektet (Israel's Technological Youth Organization). Net@ Junior er for børn i 5-8 klasse og ledes af NET@ deltagere. Der er pt. 21 centre fordelt over hele landet. De lærer programmering, computerspil og computerteknologi samtidig med at de deltager i sociale aktiviteter, nationale begivenheder og virksomhedsbesøg. I NET@ Junior deltager flere hundrede børn hvert år.

NET@ blev etableret i et samarbejde mellem Jewish Agency for Israel, Keren Hayesod og Cisco. Senere er Microsoft og en lang række af IT-virksomheder kommet til sammen med israelske og jødiske organisationer.

NET@ er en del af Appleseeds Academy, hvis vision for Israel er teknologisk lighed for alle. Appleseeds Academy er en israelsk nonprofit organisation grundlagt i 2000 med det mål at bygge bro mellem på den ene side Israel som en voksende start-up nation og på den anden side udkantsområderne uanset om det er socialt eller geografisk. De tilbyder unge og minoriteter de nødvendige kvalifikationer for en succesfuld fremtid, styrke landets geografiske udkantsområder og mindske landets socioøkonomiske forskelle. Appleseeds Academy ønsker at fremme digital lighed i Israel ved at udvikle og gennemføre projekter inden for teknologi, beskæftigelse og personlig udvikling (livserfaringer).

Læs mere om NET@ projektet:

Net@ program (Appleseeds Academy)
Brochure: What is Net@?
Net@ (Keren Hayesod – United Israel Appeal)

Se interview med Dafna Lifshiftz fra Appleseeds Academy om NET@ projektet i MAGBIT NYT (april 2020).
Til forsiden (index.htm)

Til toppen Fakta om Israel Innovation og start-ups i Israel


© 2000-2020 CFR. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 12.4.2020