Det israelske flag

Hvad er antisemitisme?

En kort beskrivelse og karakteristik af antisemitisme (jødehad) og dens historie samt de forskellige former, som den kan skjule sig under.

Den onde jøde (tegning fra palæstinensisk avis)

En kort beskrivelse og karakteristik af antisemitisme (jødehad) og dens historie samt de forskellige former, som den kan skjule sig under.

Antisemitisme:

 • Betyder jødehad, judæofobi, antijødiske holdninger, fjendtlig eller racistisk indstilling mod jøder og jødisk kultur.

 • Kun rettet mod jøder og ikke andre semitter (en semit er en person, der tilhører en folkegruppe, som taler eller har talt et semitisk sprog som f.eks. hebraisk, aramæisk, arabisk og babylonsk).

 • Kan udmunde i fordomme, overtro, chikane, diskrimination, manglende rettigheder, fjendtlige handlinger, regulære overgreb og fysisk vold, pogromer, drab/mord eller systematisk udryddelse af jøder. Desuden i form af beslaglæggelse og hærværk mod jødisk ejendom.

 • Den klassiske antisemitisme indeholder følgende typer af jøder, som kan findes hos forskellige jødehadere, antisemitisk litteratur og karikaturtegninger:

  • Judas - jøden som forræder, landsforræder, imperialist, aggressor, fremmedelement, manipulator, undertrykker, løgner, utroværdig (jødisk sammensværgelse/lobby/netværk, behersker verden/finansmarkedet).

  • Pengejøden - jøden som udbytter, kapitalist, spekulant, pengepuger, tyv (jøder er rige, har mange penge).

  • Den dæmoniske jøde - jøden som ikke-menneske og skadedyr (rotte) med dyriske træk, diabolsk morder, torturbøddel, forgiftende og forurenende, fremkalder sygdomme, hungersnød og naturkatastrofer, ritualmord, drikker blod fra kristne/muslimske børn til Pessach mm.

  • Den liderlige jøde - den mandlige som seksuel aggressor, voldtægtsforbryder og pornograf og den kvindelige som forførerske, opfordrer til umoralsk adfærd mm.

 • Et fænomen, der er uafhængig af de politiske fløje. Der findes enkeltpersoner og organisationer på både venstrefløjen, højrefløjen og den politiske midte med antisemitiske holdninger eller tilbøjeligheder. Det er således ikke kun nynazister, fascister og lignende typer, der har antisemitiske holdninger men det findes også blandt "pæne" mennesker, politisk korrekte, præster, intellektuelle mfl.

 • Uafhængig af uddannelsesniveau, kulturelle niveau, socialgruppe og intelligens hos den enkelte person. Forskellen ligger i udtryksformen. Er en del af nogle kulturer og ideologier mens det hos andre er fuldstændig ukendt.

 • Uafhængig af antallet af jøder i landet eller området. I nogle lande, hvor der ikke findes jøder, kan der være en massiv antisemitisme (f.eks. Polen og de muslimske lande) mens der i andre lande med mange jøder ikke findes antisemitisme.

 • Optræder sjældent åbenlyst eller officielt men bliver typisk omdefineret, antydet, kan læses mellem linjerne eller der anvendes andre ord og specielle begreber. Det er sjældent at en antisemit er åben og ærlig om sit had eller modvilje mod jøder, når den pågældende er sammen med normale mennesker. Det foregår typisk i lukkede kredse, på Internettet eller i lukkede Facebook-grupper, hvor de er sammen med ligesindede.

 • Den kristne antisemitisme går tilbage til den tid, da kristendommen udskilte sig fra jødedommen (kristendommen opstod som en jødisk sekt), dvs. de første århundreder efter almindelig tidsregning.

 • Religiøs kristen antisemitisme har udgangspunkt i jødernes korsfæstelse af Jesus og deres forkastelse af Det Ny Testamente. Det mildnes ikke ved at Jesus og hans disciple tilhørte det samme folk. For at lægge afstand til de jødiske rødder, vinde anerkendelse fra Rom og at retfærdiggøre sig selv, udviklede den spirende ortodokse kristne kirke en udførlig antisemitisk teologisk doktrin. Den fulgte med, da kristendommen spredte sig til det sydlige Europa. Først i midten af 1970'erne fjernede den katolske kirke de antisemitiske doktriner fra den romersk-katolske kirkelov.

 • Brød ud i Europa under korstogene til Det Hellige Land (omkring 1100 - 1291) og medførte de første alvorlige jødeforfølgelser.

 • Den muslimske antisemitisme begyndte formentlig mellem 622 og 629 e.Kr. i Medina (i det nuværende Saudi Arabien), da Muhammed tog en blodig hævn over jøderne i byen, fordi de havde nægtet at underkaste sig (læs mere om Muhammed og islam).

 • I Danmark har der historisk kun været enkelte personer med antisemitiske holdninger og få tilfælde af "episoder" som f.eks. jødefejden i 1819 (læs mere om de danske jøder). Det danske nazi-parti i 1930'erne og frem til 1945 havde ingen betydning. I de senere år har der været en stigning i både den kristne og muslimske antisemitisme og lignende holdninger.

 • Blev systematiseret af Adolf Hitler i hans værk "Mein Kampf" (1923) og i Nazityskland under nazismen, fra 1933 til økonomisk boykot og Nürberg-lovene af 1935. Efter 1939 førte det til mordet på ca. seks mill. jøder (Holocaust).

 • Er efter Anden Verdenskrig stadig udbredt i europæiske lande som Østrig, Frankrig, Polen, flere andre østeuropæiske lande og Rusland. Findes stadig i det gamle Østtyskland men i begrænset omfang.

 • Blev brugt som et taktisk våben (propaganda) i Sovjetunionen, hvor kommunisterne appellerede til befolkningens udbredte antijødiske følelser (på samme måde som zaren i Rusland).

 • En del af det fælles-muslimske tankegods (især) siden dannelsen af den jødiske stat (Israel) i maj 1948.

 • Selvom antisemitismen har sine rødder i Vesten, er stærkt og racistisk jødehad meget udbredt i muslimske lande. Kritik af Israel gøres ofte til en generel kritik af jøder.

 • Anvendes som skalkeskjul (syndebuk) af mange muslimske ledere og regeringer for at bortlede opmærksomheden fra deres egen uduelighed (ansvar), deres skalten og valten med deres egne befolkninger og for at bevare magten. Alle problemer, fattigdom, magtesløshed osv. er jødernes eller Israels skyld!

 • Udbredt blandt palæstinensere især uden for Israel. Er en del af Hamas, Islamisk Jihad, PA og andre palæstinensiske organisationers ideologi.

 • Den moderne antisemitisme i Danmark og Europa kan bl.a. være at drage sammenligning mellem nutidens israelske politik og nazistisk politik, at sammenligne jøder med nazister og Israel med Nazityskland, at holde alle jøder kollektivt ansvarlig for den israelske stats handlinger og at lave en kunstig adskillelse mellem jøder og zionister eller jøder og israelere. Moderne antisemitisme er i højere grad et politisk betinget had.

 • Har kostet millioner af jøder livet (ikke kun de seks millioner i Holocaust) og medført stor elendighed og fattigdom for jøderne.

Andre begreber og begivenheder med forbindelse til antisemitisme:

 • En antisemit er en person, der er jødehader, fjendtlig eller racistisk over for jøder eller som har antijødiske holdninger og fordomme.

 • Pågældende forsøger at dæmonisere jøder og Israel, dvs. at tillægge jøder generalt negative og onde egenskaber.

 • Nogle prøver at lave en kunstig adskillelse mellem jøder og zionister eller jøder og israelere, hvor de siger eller påstår, at de har ikke noget imod almindelige jøder; det er kun de onde zionister, israelere, bosættere, religiøse og andre, som de er imod.

 • En del antisemitter eller personer med antisemitiske tilbøjeligheder dækker sig bag ved en tilsyneladende positiv holdning til palæstinensere eller støtte til deres kamp (efter princippet: Min fjendes fjende er min ven eller allierede).

 • Andre antisemitter lader som om de kritisere staten Israel, israelske institutioner, organisationer mfl., dvs. en politisk kritik, selv om indholdet egentlig er rettet mod jøder. Nogle antisemitter skelner ikke mellem begreberne "jøde" og "israeler" eller kender ikke forskellen på dem.

 • Det er kun personer med antisemitiske holdninger eller tilbøjeligheder, der kan finde på at sammenligne jøder/israelere med nazister, Israel med Nazityskland, beskylde Israel for apartheid eller komme med antydninger i den retning.

 • Antizionisme (anti-zionisme) er modstanden mod oprettelse og eksistens af den jødiske stat Israel. En antizionist (anti-zionist) er modstander af den jødiske stat Israel. Zionisme er jødernes drøm eller vision om at vende tilbage til deres hjemland (Eretz Yisra'el) og Jerusalem (Yerushalayim).

 • Selv om antizionisme og antisemitisme er to forskellige begreber med hver deres betydning, anvendes de i praksis som synonymer, da antisemitter ofte gemmer sig bag ved betegnelserne antizionist og antizionisme.

 • I den muslimske verden og blandt palæstinensere anvendes begreberne zionister og zionisme normalt om jøder og Israel.

 • Anti-israelisme og anti-israelske dækker ofte over antisemitisme eller lignende holdninger.

 • Pogromer er fysiske angreb, overgreb, afbrænding af huse, plyndringer mm., der særligt retter sig mod jøder. Er tidligere især kendt fra Østeuropa og Rusland.

 • Holocaustbenægtere (revisionister), der benægter at Holocaust har fundet sted og at det er en jødisk/zionistisk løgn, har typisk antijødiske holdninger. De er normalt ikke nazister men har som regel positive holdninger til Hitlers jødepolitik eller sympatiserer med den.

 • I Rusland opdigtede man omkring 1903 "Zions Vises Protokoller" ("Zions Ældstes Protokoller"), som beskrev en verdensomspændende jødisk sammensværgelse eller komplot, der ville overtage magten i Europa og hele verden. Denne protokol-myte er udgivet i mange forskellige udgaver og fortolkninger, oversat til mange sprog, genoptrykkes og refereres jævnligt og forsætter stadig sin sejrsgang over hele verden. Myten anvendes også i film, "dokumentarprogrammer" og tv-serier især i den muslimske verden (læs mere).

 • "Der ewige Jude" (Den evige Jøde) er en såkaldt "dokumentarfilm", der på alle måder er et mønstereksempel på propaganda i et audio-visuelt medium. Filmen afspejler de paranoide tvangsforestillinger, som muliggjorde folkemordet på de europæiske jøder (Holocaust). Den blev produceret i 1939-40 af propagandaminister Joseph Goebbels i Nazityskland. "Der ewige Jude" er fortsat forbudt i Tyskland men den er i form af piratvideoer blevet til en kultfilm i ny-nazistiske og antisemitiske kredse over hele verden (læs mere om filmen og historien bag den).

 • Adolf Hitler og hans værk Mein Kampf er blevet oversat til arabisk flere gange og har været på bestsellerlisten i flere muslimske lande. I Det palæstinensiske selvstyre var en arabisk oversættelse af Mein Kampf på bestsellerlisten i 1990'erne.

 • Siden slutningen af 1960'erne har der været tætte forbindelser mellem dele af venstrefløjen i f.eks. Danmark og Tyskland og palæstinensiske terrororganisationer pga. deres fælles had eller uvilje mod jøder. I nyere tid er det organisationer som f.eks. Folkekirkens Nødhjælp og Mellemfolkelig Samvirke, der samarbejder med og støtter palæstinensiske organisationers kamp mod Israel.

Våbnet mod dæmonisering, overtro og racisme er, som altid, oplysning og viden.
Til forsiden (index.htm)

Til toppen Antisemitisme Antisemitismen gennem tid og rum IHRA definition af antisemitisme Palestinian Media Watch (PMW)


© 2000-2023 DIF. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 17.12.2023