Det israelske flag

Roskilde Festivalen og deres solidaritet med Palæstina og Hamas

Tre indlæg om Roskilde Festivalen (2024) og deres solidaritet med Palæstina og Hamas. Hvis man tror, at solidariteten på Roskilde Festivalen også drejer sig om den civilbefolkning, nemlig de unge jødiske festivalgæster på Nova musikfestivalen i Israel, som blev udsat for en massakre, da Hamas trængte ind i Israel, så tager man fejl. Er jødiske liv ligegyldige for Roskilde Festivalen? Roskilde Festivalen støtter indirekte terrororganisationen Hamas.

Roskilde Festivalen fejrer "Solidaritet med Palæstina"

Af Finn Rudaizky, politiker i Region Hovedstaden og Borgerrepræsentationen, 13. maj 2024.

Roskilde Festival erklærer: "Vi står på civilbefolkningernes side", når det drejer sig om krigen mellem Hamas og Israel. "Vi giver ordet og vores platform til stemmer, der på forskellig vis sætter fokus på nogle af tidens store temaer", hedder det.

Den 2. juli fejrer man derfor på Roskilde Festivalen "Solidaritet med Palæstina".

Hvis man tror, at solidariteten på Roskilde Festivalen også drejer sig om den civilbefolkning, nemlig de unge jødiske festivalgæster på den musikfestival i Israel som blev udsat for massakre, da Hamas trængte ind i Israel, så tager man fejl. Der er slet ikke nogen planer om en hilsen fra en festival til en anden. Der er slet ingen planer om på netop Roskilde festivalen, at mindes de mere en 250 unge massakrerede jødiske festivalgæster. Heller ingen planer om, at lade overlevende øjenvidner fortælle om hvad de så. Heller ingen planer om at vise de dokumentaroptagelser fra massakren på de dansende festivalgæster. Myrderier på jødiske festivalgæster synes Roskilde Festival ikke rigtig er noget for dem. Ganske vist hedder det i præsentationen for 2. juli Palæstina-aktionen i Roskilde, at "Vi bruger kunsten som redskab til at fremme dialog på tværs af skel". Men, man har slet ikke inviteret nogle fra den anden side, som man kunne have dialog med.

Det fremgår helt tydeligt af deltagerlisten. Derimod er der, til brug "for dialog på tværs", udgivet en støttesang for pro-Palæstina-demonstranter. "Vi står på civilbefolkningernes side" påstår man. Det gælder bare ikke de jødiske festival-ofre. Som Roskilde festivalen har lagt tingene frem, så kan det ikke opfattes på andre måder end en hyldest til Hamas, som myrdede de jødiske festivalgæster.

Hvor er det usmageligt

Roskilde Festival - Fra solidaritet til solidaritet hos vores allesammens hyggeaktivist

Af Christian Loft, 13. maj 2024.

Roskilde Festival har i år en pakkeløsning, der består af musik, forplejning og terrorrelativisme. Roskilde Festival 2024 vil ikke bare traktere med musik og forplejning, de vil sælge fordækte, ekstremistiske, politiske budskaber denne sommer.

På overfladen vil Roskilde Festival bare: "FREMME FÆLLESSKAB OG FORSTÅELSE I FORHOLD TIL SITUATIONEN I GAZA." og baggrunden er, ifølge Roskilde Festivals egne ord, en historik med at ønske verden bedre.

Derfor bakker Roskilde Festival i stedet op om krav "til øjeblikkelig våbenhvile og adgang for humanitær hjælp". Stiller man disse krav, bør man rimeligvis stille dem til palæstinensiske kræfter, for det er deres krig, terrorstat og gidsler, men Roskilde Festival vil lægge skylden for krigen på Israel. Det, til trods for, at Israel er den angrebne part, har varskoet, givet nødhjælp, og ofret egne soldater på landjorden for gidslerne. I en everything-before-"but"-is-bullshit, forsøger Roskilde Festival at frigøre Israels besvarelse fra Gazas krig, og gøre den til en særskilt uretfærdighed. Ansvarsmanipulation.

Gaza har skudt tusindvis raketter vilkårligt på Israel i årtier og påbegyndte 7/10 2023 en ny krig, Al-Aqsa Flood, i den lange konflikt og kampagne imod Israels eksistens, men nu hvor krigen ikke går til Gazas fordel, stiller Roskilde Festival med andre politisk engagerede krav om våbenhvile. Alt glemt for Roskilde Festival er årtiers raketter imod israelske civile og et charter i Gaza om Israels udslettelse, nu vil Roskilde Festival freden.

Roskilde Festival vil underkende Israels ret til forsvar, Roskilde Festival vil glemme, at civile skjold og angreb fra soldater i civil og fra civil infrastruktur er krigsforbrydelser.

Våbenhvile, har eksperter peget på, vil give fordele til Hamas - give mulighed for omgruppering og rearmering, der vil forlænge konflikten, og fastholde befolkningen i krigen.

Roskilde Festival skriver: "Hamas' angreb, kidnapninger og drab på civile den 7. oktober var brutale og forfærdelige. Den israelske regerings angreb på en hel befolkning, hvor mindst 13.000 børn og unge ifølge FN er omkommet i Gaza, er umenneskelige og bør kun fordømmes."

- Her reciterer Roskilde Festival tal fra Hamas, data som foreløbigt er blevet anfægtet som værende mangelfulde og usandsynligt systematiske. Fabrikerede tabstal.

- Her glemmer Roskilde Festival Gazas aktive krigsførelse, og giver den derved et legitimitetsstempel.

- Her dømmer Roskilde Festival på egen hånd uretfærdighed for den angribende part. Feje hold for terroren. Roskilde Festival vil "gå forrest for at skabe forandring" og står på angribers side i en krig imod et land som Danmark.

Nej, Roskilde Festival, Gazas krig imod Israel bør ikke "kun fordømmes", Gaza ved Hamas skal stoppes.

Roskilde Festival vil stå med de civile, siger de, men det er selektivt Gazas civile, og kræver derved særlige fordele til Hamas og den befolkning, der har prioriteret krigsforbrydelser igennem 20 års raketter og terrorisme imod et anerkendt land. Prioriteret tunnelbygning, militær infrastruktur under den civile. Roskilde Festival vil stå med de civile i Gaza. Faktuelt er det en underkendelse af samme befolknings krigsønsker, det er aktivisme for den befolkning i Gaza, der ikke gør op med deres egen terrororganisation, men bistår og huser Hamas, som har været deres statsapparat siden 2006. En befolkning, som ingen aktivisme synes at kunne få til at ønske fred med Israel og jøder.

Roskilde Festival vil tale om menneskeligt ligeværd, men selektivt. Vil læne sig op ad HRW, en organisation med klar og utvetydig bias i forhold til Mellemøsten. Ikke en neutral part.

Med disse udtalelser og denne type alliancer gør Roskilde Festival sig til krigsaktør. "Menneskeligt ligeværd"? Hvad med de civile i Israel, der har fået raketter imod sig i 20 år? Hvad med Hamas' charter? Hvad med 7/10, skal det "kun fordømmes"? Hvad med kvinders rettigheder i Gaza? Politiske modstanderes eksistensret i Gaza? Minoriteters eksistensret i Gaza? Hvorfor er det selektivt Gazas selvvalgte krig, der er så vigtig at hvidvaske, når der er større problemer, andre steder i verden?

I øvrigt, er der noget usmageligt og uigennemtænkt i, at man som musikfestival tager parti, og laver denne aktivisme på baggrund af en tragedie, blandt andet ved netop en musikfestival, Nova. De unge, der dansede rundt 7/10, er som de unge, vi sender afsted til Roskilde Festival. Hvor usmageligt kan det blive.

Konklusion

Roskilde Festival, selv så historierig, men så historieløs og letkøbt i sit udsyn. Roskilde Festival - antisemitisk, terrorrelativistisk, antidemokratisk, aktivistisk NGO-vrøvl til fordel for fastholdelse af Gazas befolkning i had, mere selvvalgt krig og forfald, i staten, der er Hamas.

NGO Monitor - Hvem er HRW egentlig?
NGO Monitor
Roskilde Festivals solidaritet
Roskilde Festivals solidaritet
Roskilde Festivals "menneskelige ligeværd" ender her, med HRW's offer-fortællinger
Roskilde Festivals art-activism
Gaza, en mindre tragedie, end slået op
Nyheder.tv2.dk/...
Gaffa: RF undlader at stille krav til deres sponsorer.
Gaffa: Roskilde Festival og sponsorer

Roskilde Festivalen har valgt side. Hvor usmageligt kan det blive?

Af Henrik Chievitz Formand, Fælleskomiteen for Israel, Silkeborg, 29. maj 2024.

Roskilde Festivalen står på en konstrueret politisk skabt inhuman side, hvor Israel er forudbestemt til at være ekskluderet. Hvorfor ønsker Roskilde Festival ikke at kræve løsladelse af civile gidsler, børn, kvinder og mænd (mange af dem kunne sagtens have deltaget på Roskilde Festival)? Er det, fordi de er jøder? Er jødiske liv ligegyldige for jer? spørger Henrik Chievitz.

Roskilde Festival sætter fokus på Palæstina: "Vi står på civilbefolkningens side!" Nej, Roskilde Festivalen står på en konstrueret politisk skabt inhuman side, hvor Israel er forudbestemt til at være ekskluderet.

Den 7. oktober 2023: Nova-festivalen i Israel er i gang. Tusindvis af unge fra hele verden er samlet i fællesskab om musikken og dansen. Drømmen om fred og en bedre verden er det, der binder dem sammen - men så angriber terrororganisationen Hamas og efterlader et blodigt spor af drab, voldtægt og bortførelser.

Det er i det blodspor, Roskilde Festival tager initiativ til en hyldestdag for Palæstina - ikke en dag, hvor fokus er på de unge ofre på musikfestivalen - ikke et ord om volden og ydmygelsen - ikke et ord om at heale og bringe to befolkninger sammen - nej, i stedet vælger man at udelukke israelske og jødiske ofre. Liv vægtes åbenbart forskelligt, når mord og terror sker i Israel, den eneste jødiske stat i verden. Hvorfor holde en solidaritetsdag for Palæstina og ikke en dag for ofrene i både Israel og Palæstina? Lidelsen og savnet må kunne deles, hvis Roskilde Festival har bare et minimum af ordentlighed og respekt for ofrene på begge sider.

Men nej, fokus ligger på den palæstinensiske side - et ekstremt ekskluderende tiltag, der tillader at tie en frygtelig tragedie ihjel. Mener Roskilde Festival, at palæstinensiske liv har større værdi end andre liv? Tror de, at de er herrer over basale humanitære rettigheder og gør en god gerning ved at være så kyniske og ensidige? Det her er så ikke-humanitært, udemokratisk og ekskluderende over for jødisk/israelske liv og udviser et meget bekymrende menneskesyn, hvor selektive politiske strømninger er afgørende for, hvem der vises solidaritet med.

Hvorfor ønsker Roskilde Festival ikke at kræve løsladelse af civile gidsler, børn, kvinder og mænd (mange af dem kunne sagtens have deltaget på Roskilde Festival)? Er det, fordi de er jøder? Er jødiske liv ligegyldige for jer?

I øvrigt er der noget usmageligt og uigennemtænkt over, at man som musikfestival tager parti og laver denne aktivisme på baggrund af en tragedie. De unge, der dansede og fejrede livet den 7. oktober, var som de unge, vi sender afsted til Roskilde Festival.
Til forsiden (index.htm)

Til toppen Artikler Antisemitisme Terror


© 2000-2024 DIF. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 30.5.2024