Det israelske flag

Den Nationale Vandledning i Israel

Den Nationale Vandledning HaAm im HaGolan

Genesaret Sø (Yam Kinneret/Lake Kinneret), der er Israels vigtigste vandreservoir (største ferskvandssø) og som bidrager med mere end 30% af Israels vandforbrug, får vandet fra Golanhøjderne (Ha'Golan) og Huladalen (Emeq Ha'Hula).

Den Nationale Vandledning (National Water Carrier) fra 1962 pumper overfladevand op fra søen og blander det med vand fra Hermonbjerget (Har Hermon/Mount Hermon). Det ledes herefter syd på i Israel helt ned til Negevørkenen (Ha'Negev) gennem et net af kanaler, rørledninger, pumpestationer og vandreservoirer. Vandet bruges mest til kunstvanding og har været med til at gøre dele af ørkenen frugtbar.

Kortet viser vandledningens forløb.

Læs mere om kunstvanding og Israels landbrugssektor.


Til forsiden (index.htm)

Til toppen Kort over Israel


© 2000-2011 CFR. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 14.4.2011