Det israelske flag

Klimaet i Israel

Selv om Israel arealmæssigt er lille, har landet en meget varieret topografi og varierede klimatiske forhold med store temperatur- og klimaforskelle fra nord til syd, lige fra tempereret til tropisk klima og fra ørken til bjergklima.

Selv om Israel arealmæssigt er lille, har landet en så varieret topografi og så varierede klimatiske forhold, at det svarer til forskellene på et helt kontinent. Der er store temperatur- og klimaforskelle fra nord til syd, da klimaet varierer meget mellem de forskellige regioner. Det er lige fra tempereret til tropisk klima og fra ørken til bjergklima.

Galilæas skovbeklædte højder i det nordlige Israel glider over i frugtbare, grønne dale. Sand, klitter og landbrugsjord markerer kyststrækningen langs Middelhavets strande. Fra bakkerne i det centrale Israel løfter landskabet sig østpå mod bjergområderne i Samaria og Judæa for derefter at falde stejlt mod den subtropiske Jordandalen og Det Døde Hav, der er Jordens laveste punkt. Bjergrige ørkener strækker sig sydpå gennem Negev og Arava-dalen til Eilat ved Det Røde Hav.

Sol og sommer Den varme og tørre sommer i Israel varer fra april til oktober med høj luftfugtighed ved kysten og kølige aftener i Jerusalem (Yerushalayim). Sommerheden får landet til at virke afsvedet og brunt undtagen hvor der kunstvandes, idet det stort set ikke regner i ca. fem måneder i det nordlige og mellemste del af Israel.

Det meste af landet kunstvandes med vand fra det nordlige Israel, bl.a. Genesaret Sø (Yam Kinneret), via Den Nationale Vandledning.

I maj og november kan man komme ud for den tørre ørkenvind (hamsinen), der kan gøre folk meget irritable og pirrelige.

Vinter og nedbør Vinteren er generelt mild. Den nordlige del af landet kan være rig på regn, der især kommer i december, januar og februar, men også med meget solskin. Jo længere sydpå man kommer i Israel, jo mindre regner det.

I regntiden (vinteren) forekommer der voldsomme uvejr med skybrud. Den årlige nedbørsmængde varierer fra 50-125 cm i det nordlige Israel til kun 25 mm. i den sydlige del.

Der kommer en del sne i den nordlige del af Golanhøjderne (Ha'Golan) og kortvarige snefald i bjergområderne (ex. Safed/Zefat og Jerusalem). I Negevørkenen (Ha-Negev) kan der en sjælden gang falde lidt sne.

Israel kan opdeles i fire klimatiske zoner (se kort over Israel):

 • Kystsletten langs med Middelhavet har middelhavsklima med fugtigvarme somre med en frisk havbrise sidst på dagen og ingen regn. Sommertemperaturen ligger typisk på 25-35Cº midt på dagen og 15-25Cº om natten. Luftfugtigheden om sommeren kan være meget høj og trykkende.

  Vinteren er mild med lavere og mere skiftende temperaturer. Det regner en del i vinterhalvåret, men der falder aldrig sne. Vintertemperaturen ligger typisk på 15-20Cº midt på dagen men nogle dage kan være køligere. Om natten kan temperaturen falde til 10-15Cº.

 • I bjergene, dvs. bjergkæden med de Judæiske Bjerge (Judæa-bjergene) omkring Jerusalem, Betlehem (Bethlehem) og Ramallah, Samarias (Shomron) højdedrag nord for Jerusalem og bjergene i Galilæa (Ha'Galil) i det nordlige Israel, er sommeren varm, tør og behagelig med en sommertemperatur på typisk 25-30Cº og kølige nætter.

  Vinteren er normalt kølig eller moderat kold med højest 15Cº, der kommer en del regn i den nordlige del af landet og der falder sne nogle steder hvert år. Snefaldet kan være voldsomt i de byer, der ligger i bjergene som f.eks. Safed/Zefat og Jerusalem men det smelter hurtigt. Om natten er der ofte koldt og der kan være minusgrader.

  I Golanhøjderne falder der sne hvert år i især den nordlige del. Toppen af Hermonbjerget (Mount Hermon/Har Hermon), der er Israels højeste punkt med 2.224 moh., er dækket af sne og der ligger sne hele året på flere af bjergsiderne. Her findes Israels eneste skisportssted. Den sydlige del af Golanhøjderne får en del regn men har et relativt tørt og varmt klima.

 • Jordandalen mellem Genesaret Sø (Yam Kinneret) og Det Døde Hav (Yam HaMelah) med byer som Jericho og Beit Shean har subtropisk klima med meget varme og tørre somre mens vintrene er milde og behagelige. I den sydlige del er der meget tørt pga. manglende regn (ørken) mens der i den nordlige del er lidt køligere og der falder regn om vinteren.

 • Det sydlige Israel har ørkenagtige betingelser med (stegende) hede sommerdage og kolde nætter. Sommertemperaturen i Negevørkenen, Aravadalen (Ha'Arava), området ved Det Døde Hav (det laveste punkt på jorden - ca. 414 muh.) og i Eilat ligger typisk på 30-45Cº midt på dagen og ca. 15-25Cº om vinteren. Kølige nætter forekommer om vinteren. Luftfugtigheden er til gengæld lav (tør luft).

  Skyet vejr er sjældent og det regner kun få dage om vinteren men det kan til gengæld være voldsomt nogle gange, idet den voldsomme regn kan gøre ørkenens tørre flodlejer (nahal/wadi) til brusende syndfloder, der river alt med sig og spærrer veje. Den årlige nedbør er i den sydlige del af Negev nede på 25 mm.

Israel har haft flere længerevarende tørkeperioder i de seneste 20 år, hvor somrene har været usædvanlige varme og der samtidig er faldet mindre vand og sne om vinteren end normalt.

Den laveste vandstand i Genesaret Sø (Yam Kinneret), der er Israels vigtigste vandreservoir (største ferskvandssø), i nyere tid blev målt i november 2001 (også kaldet den sorte linje eller mærke).

Vandstanden i Genesaret Sø var faldende gennem flere år og da år 2010 satte varmerekord og der samtidig kun faldt lidt regn, var den faldet så meget, at den lå langt under det lave røde mærke (men stadig over det sorte mærke), hvilket gav Israel et akut behov for vand. Det gav atter anledning til nye diskussioner om vandrestriktioner og afgifter for at spare på vandet samt om import af vand fra udlandet.

Til gengæld blev vinteren 2011-2012, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 og 2021-2022 nogle af de mest regnfulde i Israels historie. I hele landet eller det meste af landet lå regnmængden langt over gennemsnittet, grundvandsreservoirerne blev fyldt op, vandstanden i Genesaret Sø steg og Israel har ikke været så grønt i mange år. Vandstanden i april 2020 var på det højeste niveau siden 2004 og tæt på det øverste røde mærke (den højeste mulige vandstand i søen). Det samme var vandstanden i april 2022.

Regnmængderne kan således variere meget fra det ene år til det andet, hvilket har stor betydning for Israels vandbehov og naturen.

Se den aktuelle vejrudsigt og beskrivelse af vejret i Israel: IsraelWeather.co.il eller Israel Meteorological Service (IMS).
Til forsiden (index.htm)

Til toppen Fakta om Israel Kort over Israel


© 2000-2022 CFR. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 7.4.2022