Dansk-Israelsk Forening (DIF)

DIF's historie, baggrund og aktiviteter

En kort beskrivelse af Dansk-Israelsk Forening (DIF) i Århus og foreningens historie, formål, baggrund og aktiviteter.

Historie

I november 1975 fik en mindre kreds af Israel-interesserede i Århus den tanke at etablere en venskabsforening for kontakt mellem Danmark og Israel, hvorved man kunne arbejde for oplysning om og forståelse af "Israels ret til at bestå".

Der viste sig hurtigt at være en stor interesse for ideen og mandag den 8. marts 1976 kunne der afholdes en stiftende generalforsamling med valg af den første bestyrelse.

Den første formand var Magnus Lorange, siden har Bent Strobel, Asbjørn Kloppenborg-Skrumsager, Gabrielle Bense og Leni Maja Kristensen været formand. DIF's nuværende formand er Henrik Chievitz.

Formål

Dansk-Israelsk Forening (DIF) er en upolitisk mellemfolkelig venskabsforening i Århus, der har til formål at udbrede kendskabet til Israel og jødisk kultur og gennem sit arbejde at bidrage til forståelse af det jødiske folks situation i og udenfor Israel samt at støtte de kulturelle og menneskelige forbindelser mellem Danmark og Israel.

Foreningen ønsker at give korrekte oplysninger om Israel, jøder, jødisk kultur og forholdene i Mellemøsten samt at modvirke antisemitisme og anti-israelske strømninger i det danske samfund.

Foredrag

Dansk-Israelsk Forening (DIF) arrangerer hvert år en foredragsrække med seks-otte foredrag, der finder sted i perioden september til april (maj). Dertil kommer ekstra foredrag og arrangementer (se desuden tidligere foredrag og arrangementer - arkiv).

Foredragsemnerne handler om israelske samfundsforhold, politik, historie, religion, jødisk kultur i Israel og Danmark, litteratur, rejsebeskrivelser, erindringer og lignende.

Ved hvert foredrag er der mulighed for diskussion og debat.

Udstillinger, film, musik, fester mv.

Dansk-Israelsk Forening (DIF) arrangerer udstillinger, viser film fra og om Israel, lysbilledforedrag, vinsmagning, afholder koncerter med jødisk/israelsk musik og fester (se aktiviteter).

Medlemmerne bliver løbende orienteret om andre relevante begivenheder og aktiviteter.

Dansk-Israelsk Forening (DIF) deltager i aktiviteter til støtte for den israelske/jødiske stat og dets borgere i det mellemfolkelige samarbejde.

Foreningen støtter tillige indsamlinger til humanitære formål i Israel og Danmark.

Tidsskrifter

Som medlem af Dansk-Israelsk Forening (DIF) får man tilsendt to tidsskrifter.

Bladet Israel udgives i et samarbejde mellem Dansk Zionistforbund (DZF) og de dansk-israelske foreninger. Det udkommer tre gange om året.

Magbit-Nyt udgives af Keren Hayesod Danmark (KHD) og udkommer tre gange om året.

Begge tidsskrifter indeholder artikler af kendte danske og israelske skribenter. De behandler grundigt de israelske samfundsforhold, kultur, religion, arkæologi mv. og redegør desuden for udviklingen i Mellemøsten.

Nyhedsbreve

Dansk-Israelsk Forening (DIF) udsender flere gange om året et mindre nyhedsbrev til medlemmerne med en orientering om foreningens aktiviteter og andre relevante informationer. Der udsendes løbende e-mails med en orientering om arrangementer, nyheder og andre oplysninger af interesse som supplement til nyhedsbreve og andet skriftligt materiale. Både medlemmer og ikke-medlemmer kan følge DIF på Facebook og Twitter.

Rejser

For at kunne opleve Israel på nært hold, arrangerer Dansk-Israelsk Forening (DIF) i samarbejde med et rejsebureau rejser til Israel. Deltagerne kan her i grupper eller enkeltvis besøge de kendte historiske steder samtidig med at de kan opleve det moderne Israel.

Fælleskomiteen for Israel

Dansk-Israelsk Forening (DIF) er medlem af Fælleskomiteen for Israel, der består af repræsentanter for de forskellige jødiske og kristne Israel-venlige foreninger og organisationer i Danmark.

Dansk-Israelsk Forening (DIF) er ikke medlem af andre foreninger, organisationer, partier eller lignende i hverken Danmark, Europa eller Israel.

Medlemskab af Dansk-Israelsk Forening (DIF)

Som medlem af Dansk-Israelsk Forening (DIF) i Århus kan optages enhver person, der tilslutter sig foreningens formål, og som ikke giver udtryk for meninger eller holdninger, der er i modstrid med foreningens formål.

Kun medlemmer af Dansk-Israelsk Forening (DIF) har adgang til foreningens årlige generalforsamling, der normalt finder sted i september eller oktober måned. Desuden er det kun medlemmer af foreningen, der kan blive medlem af bestyrelsen eller være suppleanter.

Klik her for yderligere oplysninger om medlemskab af Dansk-Israelsk Forening (DIF) i Århus.
Til forsiden (index.htm)

Til toppen


© 2000-2024 DIF. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 18.5.2024