Det israelske flag

Opfordring til at skrive under på appellen

Nu er det nok, og vi ønsker at sige fra over for hadkampagnen mod Israel og en antijødisk retorik, der mere og mere begynder at minde om 30'ernes Europa. I ly af den hetz er der skabt et offentligt rum for udsagn og holdninger af et antijødisk tilsnit, som ikke kan skelnes fra klassisk antisemitisme. Dagbladet Politiken har i ekstraordinær grad lagt sig i spidsen for den proces.

(Kendte navne i kulturlivet om Politikens dækning af konflikten i Mellemøsten og indrykning af protestannonce.)

Af - se nederst på siden (december 2002)

NU ER DET NOK

Nu er det nok, og vi ønsker at sige fra over for hadkampagnen mod Israel og en antijødisk retorik, der mere og mere begynder at minde om 30'ernes Europa.

Vi er en gruppe mennesker, der synes, at grænsen for hetzen mod Israel i medierne og fra politisk side er nået. I ly af den hetz er der skabt et offentligt rum for udsagn og holdninger af et antijødisk tilsnit, som ikke kan skelnes fra klassisk antisemitisme. Dagbladet Politiken har i ekstraordinær grad lagt sig i spidsen for den proces. Det er grænseoverskridende og dybt bekymrende.

Det vil vi give udtryk for i en helsides annonce i Politiken med nedenstående erklæring, og med så mange underskrifter, vi kan nå at samle. På den måde ønsker vi at manifestere vores støtte til Israel, vores bekymring over det tiltagende jødehad og vores afstandtagen fra Politikens kurs.

For de interesserede vedhæfter vi som eksempler en række artikler, der er blevet bragt af Politiken i de seneste måneder. Vi opfordrer alle ligesindede til at skrive under og rundsende mailen til andre. "Underskrift" foregår ved at skrive en mail til adressen nuerdetnok2002@yahoo.com med angivelse af det navn eller de navne, der skal opføres på listen.

Svar udbedes HURTIGST MULIGT, da annoncen forhåbentligt går i trykken inden for en uges tid.

Vi mener, at det er på høje tid at reagere og vise, at vi i Danmark ikke vil acceptere den form for hetz og had mod bestemte befolkningsgrupper. Vi vil på forhånd takke alle dem, der ønsker at støtte denne underskriftsindsamling.

Annoncetekst med overskriften "NU ER DET NOK":

Politiken har i længere tid været med til at skærpe stemningen og holdningen omkring Israel og jøder. Det er sket i ledere, redaktionelle artikler og læserindlæg. Ved at sammenligne den israelske besættelse med Holocaust og nazisternes ugerninger under krigen dæmoniserer man Israel og gør meget unuanceret palæstinenserne til de eneste symboler for lidelse. Indlæg i avisen har hævdet, at trusler mod danske jøder kollektivt var forståelige, når ikke alle jøder tog afstand fra Israels politik.

Vi ønsker ikke at frede Israel mod kritik. Israel må og skal kritiseres som ethvert demokratisk land. Det er demokratiets spilleregler, og ingen er hævet over dem - hverken Politiken eller vi andre. Vi står bag de palæstinensere, der går ind for fred og sameksistens med Israel. Vi er imod, at Mellemøstens eneste demokratiske land bliver lagt for had som det ondes imperium og roden til alt ondt i Mellemøsten og ude i verden. Vi ønsker at se alle børn i området vokse op i fred og tryghed - med smil på deres læber og glæde i deres liv i stedet for blod og tårer.

Politiken sammenblander politiske holdninger og synet på jøder som en minoritetsgruppe. Det afsporer debatten og giver mulighed for i bladets spalter at skille jøderne ud og rette angreb på dem på en måde, man ikke har oplevet i Europa siden nazisternes og kommunisternes kampagner mod jøderne. Det er senest sket i Politikens kronik d. 20.11.2002 med følgende udsagn:

"Dels er der en generel berøringsangst over for kritik af jødiske interesser. Holocaust har trukket et spor af skyld gennem Europas moderne historie, som mange gange har givet de jødiske argumenter et overdrevet albuerum, et albuerum, de har forstået at drage nytte af (det er ikke noget, jeg finder på, det siger de sådan set selv - nogle af dem!)"

Med den slags formuleringer åbner man for sluserne og giver jødehaderne frit slag. Politiken har lagt spalteplads til det udsagn, men nægter at tage stilling til det endsige tage afstand fra det. Det er uværdigt for et blad med Politikens historie og anseelse. Det tager vi afstand fra. Den form for retorik puster til gammelt had og skaber indtryk af, at det nu igen er tilladt at genopvække gamle fordomme med nyt indhold og i en ny form. Vi siger fra over for det nye had. Vi siger fra over for Politiken. Vi siger, at grænsen er nået. Vi siger, at nu må det være nok.

Susanne Bier
Bent Blüdnikow
Dan Harder
Hans Hauge
Lars Hedegaard Jensen
Annie Hertz
Kjeld Hillingsø
Ulrik Høy
Bent Jensen
Alan Jordan
Janina Katz
Samuel Rachlin
Mogens Rukov
Til forsiden (index.htm)

Til toppen Artikler


© 2000-2020 DIF. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 22.7.2020