Det israelske flag

Magen David Adom (MDA)

En beskrivelse af Magen David Adom (MDA) i Israel, der driver ambulanceservice og den nationale blodbank, yder lægehjælp, førstehjælp samt international nød- og katastrofehjælp.

Historie og baggrund

Magen David Adom (MDA) I 1915 blev Magen David Adom oprette i Schweiz for at støtte sårede og jødiske krigsfanger under den 1. verdenskrig. I 1918 blev Magen David Adom USA etableret og de udvidede deres aktiviteter til flere lande, herunder en afdeling i Tel Aviv. I 1922 ophørte Magen David Adom som en følge af afslutningen af 1. verdenskrig få år tidligere.

Magen David Adom (MDA) i Israel blev grundlagt af en gruppe frivillige israelske læger i Tel Aviv i 1930. De havde et enkelt lokale til rådighed, der fungerede som en skadestue og de tilbød førstehjælpskurser. Deres første køretøj var en lastbil, der var blevet ombygget til en ambulance.

En anden gruppe blev dannet i Haifa i 1931 og den tredje i Jerusalem i 1934. I 1935 blev der dannet en national organisation med det formål at yde hospitals- og lægehjælp til den israelske befolkning og den jødiske undergrundsbevægelse Hagana. Stifterne var en gruppe af læger, medlemmer af Hagana og private borgere.

Baggrunden for oprettelsen af MDA var dels en lang række terrorangreb mod kibbutzer og de mere øde beliggende byer i 1929, dels en stor mangel på førstehjælp og sygehusvæsen.

I perioden 1936-39 var der specielt mange terrorangreb. Her underviste MDA Haganah og det jødiske politi i førstehjælpskurser og medicinsk hjælp til sårede.

Under d. 2. verdenskrig arbejdede MDA sammen med Israel's Civil Defense Organization, som var en del af den Jødiske Legion i den britiske hær.

Efter afslutningen af d. 2. verdenskrig kom MDA enheder til flere europæiske lande for at behandle overlevende jøder. Samme år åbnede MDA den første blodbank i Israel.

I juli 1950 vedtog det israelske parlament (Knesset) loven om Magen David Adom (MDA). Den betød i store træk, at MDA fik ansvaret for 1) at yde lægehjælp til den israelske hærs lægekorps, herunder førstehjælp til sårede og krigsflygtninge, 2) at yde nødhjælp og førstehjælp til civile samt midlertidig indkvartering i nødsituationer og 3) oprettelse og drift af en national blodbank til civilt og militært brug.

Herefter gik det stærkt på grund af det stigende behov og en voksende befolkning i den nye stat. Der blev åbnet mange nye stationer rundt omkring i Israel, indkøbt nye ambulancer og udstyr og der kom en stor vækst i førstehjælp og førstehjælpskurser.

Senere har MDA spillet en stor rolle ved at yde redningshjælp i Israels krige, træfninger og terrorangreb samt i perioder med fred. Desuden har MDA ydet nødhjælp og katastrofehjælp til mange lande i verden.

I dag

MDA ambulance i Israel Synet af MDA's hvide eller gule ambulancer, der kører med høj fart og udrykning gennem gaderne i Israel, er et velkendt syn for alle israelere og de betragtes som et symbol på liv og håb.

I dag har MDA omkring 2.000 ambulancer og andre køretøjer (almindelige ambulancer, hjerteambulancer, skudsikre ambulancer, terrængående køretøjer, motorcykler, mobile blodbanker, en ambulancebus, mobile Corona test- og vaccinecentre mfl.), en ambulancebåd og flere redningshelikoptere klar til udrykning døgnet rundt hele året og de transporterer omkring 750.000 patienter og sårede årligt. Hver ambulance er løbende i kontakt med en af de 180 MDA førstehjælpsstationer (skadestuer) og 9 regionale kommunikationscentre over hele landet.

Mere end 600.000 patienter og sårede blev behandlet af MDA (2020). MDA modtog mere end 8 mill. opkald.

MDA har omkring 1.200 ansatte. Hertil kommer mere end 10.000 frivillige.

Et netværk af nødtelefoner på de israelske motorveje og store hovedveje betyder, at befolkningen kan få øjeblikkelig kontakt med en MDA station og ambulancehjælp.

MDA driver Israels centrale blodbank og nationale blodcenter med tilhørende institut og forskning, yder førstehjælp, kurser i førstehjælp, træning og uddannelse af frivillige og andre former for "redning af liv" service og oplysning til befolkningen fra stationerne rundt omkring i landet.

Hertil kommer faciliteter til produktion af forskellige blodpræparater. MDA dækker 100% af den israelske hærs behov for blod og blodpræparater og 97% af det civile behov.

MDA har leveret lægehjælp, førstehjælp, blodforsyning mm. i alle Israel's krige og når der har været terrorangreb mod civilbefolkningen.

MDA er en central del af Covid-19 beredsskabet, deltager i velgørenhedsarbejde og har en række af samarbejdspartnere rundt omkring i verden.

Hertil kommer den internationale nødhjælp (se herunder).

Et supplement til MDA er United Hatzalah. Det er en organisation bestående af frivillige, der kan yde hurtig lægehjælp ind til ambulancen kommer, hvilket kan være afgørende i tilfælde af hjertestop og andre livstruende sygdomme og uheld, der kræver øjeblikkelig indgreb. De bruger små motorcykler, der kan komme hurtigt frem i bytrafikken.

International nødhjælp

Som humanitær organisation har Magen David Adom siden 1939 ydet nødhjælp og katastrofehjælp til mange lande i verden, herunder en del muslimske lande og områder.

MDA har ydet nødhjælp til bl.a. følgende lande og områder:

  • Tæpper, telte, vandcontainere, fødevarer, feltkøkkener, generatorer, klinikker, medicin, læger og redningshold mm. for at hjælpe ofrene for flodbølgen (tsunamien) i Sri Lanka.

  • Læger og sygeplejersker til Thailand pga. flodbølgen.

  • Andre lande i området er blevet tilbudt nødhjælp fra Israel.

  • Jordskælv i Tyrkiet, hvor Israel kom med et lægehold med ambulancer og felthospital. Ved jordskælvet var de israelske sporhunde i stand til at finde levende mennesker begravet, hvor alt håb ellers var ude.

  • Det samme skete i Grækenland.

  • Flere hundrede Kosovo-albanere (muslimer), der var blevet invalideret i krigen i det tidligere Jugoslavien, blev sendt til Israel og behandlet.

  • I Bali nedbrændte Blodbanken og MDA genopbyggede den.

  • Hjælp til flygtninge i Kosovo: Felthospitaler med læger, leverancer af blod og medicin samt tøjforsyninger.

  • Fødevarer og medicin til Etiopien og Eritrea.

  • Hjælp til ofrene for jordskælv i Indien og vulkanudbrud i Congo.

Der har dog også været eksempler på muslimske lande (f.eks. Iran og Indonesien), der har nægtet at modtage hjælp fra MDA, fordi det er en jødisk organisation fra den jødiske stat Israel. Nogle lande vil gerne modtage nødhjælp fra MDA/Israel men det må ikke være officielt, dvs. omtalt i medierne, af frygt for reaktioner fra visse muslimske lande og lokale fundamentalistiske muslimske grupper.

Røde Kors organisationen

Røde Davidstjerne Magen David Adom er den nationale organisation for Røde Kors i Israel og arbejder efter principperne hos det internationale Røde Kors og Røde Halvmåne (muslimsk).

I 1949 underskrev Israel Genève-konventionerne om Røde Kors. I den forbindelse forsøgte Israel at få Magen David Adoms mærke, den sekstakkede Røde Davidstjerne, godkendt på lige fod med Røde Kors og Røde Halvmåne. Det blev nægtet dengang og indtil 2006 af politiske grunde. Dansk Røde Kors var enig i denne holdning.

Fordi Israel bruger Røde Davidstjerne, var MDA udelukket fra det internationale Røde Kors indtil for nylig. Men i praksis arbejder MDA sammen med Røde Kors og Røde Halvmåne i mange sammenhænge og med Røde Kors organisationer i forskellige lande.

I 2006 vedtog den internationale Røde Kors-bevægelse at gøre Israels Magen David Adom (Røde Davidsstjerne) til fuldgyldigt medlem af det internationale Røde Kors. Det blev MDA, da et stort flertal på den internationale Røde Kors-konference i Genève (juni 2006) med deltagelse af de 192 regeringer bag Genève-konventionerne stemte ja til en aftale efter længere tids forhandlinger igangsat af den schweiziske regering. Det skete dog ikke uden protester fra flere muslimske lande.

Palæstinensisk Røde Halvmåne blev ligeledes optaget som fuldgyldigt medlem af Røde Kors-bevægelsen.

Dansk Røde Kors hilser beslutningen om optagelse af Magen David Adom og Palæstinensisk Røde Halvmåne velkommen.

MDA logo uden for Israel Samtidig blev det besluttet, at endnu et symbol (emblem) blev anerkendt. I fremtiden kan Røde Kors medlemmer bruge en rød krystal (en rød krystal på hvid baggrund) som international symbol på neutral hjælp til mennesker i nød på lige fod med de i forvejen anerkendte røde kors eller røde halvmåne. Det kan blive aktuelt i områder, hvor det giver problemer at arbejde med halvmånen, korset eller davidstjernen.

I udlandet skal MDA enten anvende logoet med den røde krystal eller den røde krystal med Davidstjernen i midten.

Israels medlemskab af Røde Kors vil forbedre MDA's service i Israel og vil give bedre adgang til internationale fonde og medicinsk viden.

Læs mere

Læs mere om MDA: Magen David Adom (Israel) og American Friends of Magen David Adom (AFMDA).
Til forsiden (index.htm)

Til toppen Fakta om Israel


© 2000-2021 CFR. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 24.1.2021