Det israelske flag

European Coalition for Israel (ECI)

European Coalition for Israel (ECI) - Den Europæiske Koalition for Israel - er et fælles initiativ af fire internationale kristne pro-israelske organisationer med aktiviteter i Europa for at gøre opmærksom på den stigende antisemitisme og antizionisme i Europa. ECI vil oplyse medlemmerne af Europa-Parlamentet og andre politiske ledere i Bruxelles og de europæiske hovedstæder om de komplicerede sammenhænge i Mellemøstkonflikten og om Israels ret til at eksistere.

Udgivet af Direktør Andrew E.L. Tucker (ECI)

Referat og oversættelse af Gabrielle Bense (februar 2009)

Hvem er European Coalition for Israel (ECI)?

European Coalition for Israel (ECI) - Den Europæiske Koalition for Israel - er et fælles initiativ af fire internationale kristne pro-israelske organisationer med aktiviteter i Europa for at gøre opmærksom på den stigende antisemitisme og antizionisme i Europa. Koalitionen blev formelt præsenteret i marts 2004 i Bruxelles (Brussels) men organisationerne har allerede arbejdet sammen i en del år.

ECI vil oplyse medlemmerne af Europa-Parlamentet og andre politiske ledere i Bruxelles og de europæiske hovedstæder om de komplicerede sammenhænge i Mellemøstkonflikten og om Israels ret til at eksistere.

For at opnå dette mål vil ECI offentliggøre artikler og dokumenter om Israel, Europa og Mellemøsten, arrangere konferencer og seminarer i Bruxelles og andre steder for at fremme tættere forbindelser og forståelse mellem Israel og EU og oplyse om den lange tragiske historie om antisemitisme i Europa.

Historiske oplysninger

Den Europæiske Union (EU) og Israels historie er uden tvivl stærk sammenfiltret. Både EU's og Israels oprettelse er et direkte resultat af den anden verdenskrigs blodige og uhyrlige begivenheder. Efter denne krig drømte Winston Churchill, Robert Schuman og mange andre europæiske statsmænd om et forenet Europa, som et nødvendigt skridt for at forhindre fremtidige krige i Europa. Som en konsekvens heraf oprettedes i 1957 De Europæiske Fællesskaber (EF) ved Rom-traktaten (i dag EU).

På samme tid kom der flere og flere beviser frem om nazisternes folkedrab på seks millioner jøder. Konsekvensen var, at flere og flere kunne se nødvendigheden af, at jøderne fik deres egen stat for at gøre en slutning på den over tusinde år gamle blodige historie af antisemitisme i Europa.

Det naturlige valg for et hjemsted til jøderne var der, hvor den jødiske religions vugge stod - landet Israel. I maj 1948 baseret på den naturlige historiske og moralske ret såvel som det internationale samfunds beslutning, udtrykt gennem De Forenede Nationer (FN), blev den nye stat født.

Israel - en naturlig partner for Europa

Israel er det land i Mellemøsten, som har flest historiske rødder og flest værdier til fælles med Europa. Israel og Europa har den samme sociale, religiøse og etniske arv. Denne jødisk-kristne tradition har de samme etniske værdier som de vestlige samfund og er vigtig for demokratiet op til i dag.

Israel og Europa har fælles historie også hvad angår videnskab og kulturelle værdier. Et flertal af Israels borgere kan i dag tælle deres slægter tilbage til de jødiske samfund i Europa og deler derfor en fælles historie.

Israel står over for en eksistentiel trussel fra had og terrorisme, inspireret af den radikale Islam. Efter den 9. september har Europa besluttet at kæmpe mod den globale terrorisme og har derfor den samme kamp som Israel.

Israel er det eneste vestlige demokrati i Mellemøsten og deler lige som EU respekten og forståelsen for menneskerettigheder, trosfrihed, fri økonomisk handel og ytringsfrihed. Israel betragter sig som en naturlig og vigtig partner til EU, især i henhold til Barcelona-processen, som EU vedtog sammen med landene i Mellemøsten og den sydlige Middelhavsregion.

En europæisk udfordring - en ny gammel trussel

I de seneste år har en ny bølge af vold og had, inspireret af antisemitisme og antizionisme, alarmeret mange kristne og jøder i Europa. Flere respekterede jødiske ledere har med rette beskrevet det som den værste bølge af antisemitisme siden den anden verdenskrig.

Undersøgelser fra EUMC i Wien har afsløret, at den nuværende bølge af antisemitisme ikke længere er et kortvarigt fænomen fra nogle få ultra-nationale ekstremister. Rapporter viser, at moderne antisemitisme og antizionisme er vidt udbredt i forskellige ekstreme venstreorienterede grupper som de anti-globale bevægelser og fra mange radikale arabiske og islamistiske grupper i Europa. Endvidere har resultaterne af en nyligt foretaget undersøgelse fra den Europæiske Kommissionen vist, at stærke anti-israelske følelser findes i hele Europa.

Jøder såvel som kristne er dybt bekymrede, når de hører, at det eneste demokratiske land i Mellemøsten trues på sin eksistens og beskyldes for at være en fare for verdensfreden, også når de europæiske borgere ser regionens mange totalitære stater støtte terroren i regionen og synes at terroren er tilladelig og forståelig.

Det historiske ansvar

Når man tager den lange historie af kristen antisemitisme i Europa i betragtning, har vi som kristne en pligt til at korrigere det urigtige billede af Israel og det jødiske folk iblandt vores folk. European Coalition for Israel (ECI) prøver derfor på at tale imod de røster, som lyder fra antisemitiske stemmer, for at vise forståelse for de blandede oplysninger om den turbulens, der finder sted i Mellemøsten. Vi prøver fra ECI på en afbalanceret måde at skildre begivenhederne i regionen og støtter ethvert skridt hen imod en fredelig sameksistens mellem Israel og dets arabiske naboer.

Dialog

Det europæisk-israelske samarbejde har ofte været karakteriseret af skepsis i de seneste år og mange mennesker i Tel Aviv og Jerusalem har opfattet det som en fjendtlig holdning over for den jødiske stat. Derfor prøver ECI at arbejde for at udvikle og styrke de vigtige forbindelser mellem Israel og EU.

Hvem er vi?

Over de sidste 50 år er der opstået græsrødder i de protestantiske, katolske og evangeliske kirker i Europa for at prøve at vise solidaritet med den israelske stat. Især da Israels eksistens er blevet truet adskillige gange af arabiske invasioner, har kristne over hele verden set det nødvendigt at støtte det jødiske folk og Israel.

Kristne over hele verden med pro-israelske følelser er i stadig bevægelse for dette overalt i Europa, ja i hele verden.

European Coalition for Israel (ECI) er en kristen koalitionsgruppe, som repræsenterer forskellige kristne organisationer i Europa. Grundlæggerne af denne koalition er Bridges for Peace (Jerusalem), Christian Friends of Israel (CFI) (Jerusalem), Christians for Israel og International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ) (Jerusalem).

En stemme i Bruxelles

European Coalition for Israel (ECI) har følgende mål:

  • At skaffe tættere relationer og en bedre forståelse mellem Israel og EU.

  • At konfrontere antisemitismen og undervise om den lange tragiske historie i området.

  • At opfordre til kulturelle og økonomiske udvekslinger mellem Israel og EU.

  • At støtte en fredelig sameksistens mellem jøder og arabere i Israel og i Mellemøsten.

For at opnå disse mål er det ECI's plan at udarbejde relevant materiale og arrangere aktiviteter som f.eks. konferencer og seminarer i Bruxelles og andre steder.

Øvrige oplysninger

Der findes nu en ECI Mellemøst- og Israel-informationsservice i Europa, der udsender et månedligt nyhedsbrev med nyheder, informationer og kommentarer om Israel, Europa og Mellemøsten. Det bliver sendt til alle Europa-Parlamentets medlemmer og de centrale embedsmænd i Den Europæiske Union (EU).
Til forsiden (index.htm)

Til toppen Antisemitisme European Coalition for Israel (ECI)


© 2000-2020 DIF. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 14.3.2020