Det israelske flag

Jøderne kan komme i mindretal i deres eget land

Biskoppen i Haderslev, Marianne Christiansen, har underskrevet et dokument, der - hvis indholdet gennemføres - i sin yderste konsekvens vil føre til opløsningen af Israel som jødisk stat.

Af Jan Frost, tidligere formand for Fælleskomiteen for Israel og for den kristne organisation Ordet og Israel, Morgenavisen Jyllands-Posten (26. august 2020).

Biskop Marianne Christiansen har underskrevet dokumentet, der på dansk har fået titlen: "Giv os håb. Et kald til beslutsom handling". Det er skrevet af palæstinensiske kirkeledere. Det er et opråb til alverdens kirker om at støtte den palæstinensiske sag.

Støtten skal bl.a. bestå i at anerkende, at "Israel efter international lov at dømme er en apartheidstat". Man opfordres til at støtte boykot-Israel-bevægelsen, BDS, der arbejder for en total forbrugerboykot af varer fra Israel og investeringer i israelske firmaer, boykot af al samarbejde omkring kultur, sport og turisme.

Desuden opfordres kirkerne til at tilslutte sig palæstinensernes "Right of return". Det er kravet om, at alle efterkommere af de arabiske flygtninge fra 1948 - antallet er i dag ca. 7 millioner - skal have lov til at vende tilbage til de områder i Israel, de stammer fra.

Man siger, at formålet med disse krav er at standse "undertrykkelsen af det palæstinensiske folk". I virkeligheden vil det føre til afslutningen på Israel som jødisk stat. En massiv arabisk indvandring vil uvægerligt føre til, at jøderne med tiden kommer i mindretal i deres eget land. En sådan udvikling harmonerer ganske godt med det, man ønsker sig i den teologiske og politiske bevægelse, Kairos Palestine, der står bag opråbet fra kirkelederne. I deres fremtidsvision for området er der nemlig ikke plads til et Israel som en jødisk stat.

Ifølge de palæstinensiske kirkeledere er roden til alt det onde, der sker i "Det hellige Land", zionismen. Zionisme defineres i dag ofte som "den holdning, at det jødiske folk har ret til at have et hjemland i det, der nu er Israel". Men i Kairos Palestine har man lavet sin egen definition på zionisme. For dem er zionismen en ideologi der "legitimerer ét folks ret til at nægte et andet folk dets menneskerettigheder". Støtter man zionismen, er man altså med til at nægte palæstinenserne deres menneskerettigheder. Er man kristen zionist - dvs. en kristen, som er overbevist om, at det er Gud, der har giver landet til det jødiske folk - så synder man imod Gud, fordi man misbruger Bibelen og retfærdiggør Israels "undertrykkelse af det palæstinensiske folk", som de skriver.

Det er dette ensidige og stærkt politiske kampskrift, biskoppen i Haderslev har sat sin underskrift på. Hun opfordrer til boykot af Israel - som den eneste af alle stater i Mellemøsten. Hun deltager i en udskamning af verdens eneste jødisk stat og kalder den en apartheidstat - selv om det sker på et falsk grundlag. Hun anklager danske zionister - såvel jøder som ikkejøder - for at være med til nægte palæstinenserne deres menneskerettigheder - selv om anklagen bygger på en hjemmelavet definition af zionismen. Og hun anklager kristne zionister for at støtte undertrykkelsen af "det palæstinensiske folk" og siger, at vi som kristne zionister synder imod Gud.

Det er ikke fredens vej, de palæstinensiske kirkeledere og biskoppen i Haderslev anviser med dette opråb. Tværtimod. Freden kommer først, når palæstinenserne anerkender, at den jødiske stat, Israel, er kommet for at blive. De må også forstå, at der ikke findes nogen "Right of return" for millioner af palæstinensere til det, der i dag er Israel. Det er Israel selv, der som en suveræn stat afgør, hvem der skal have lov til at bosætte sig i landet.

Flere og flere arabiske lande begynder at forstå og anerkende dette - og slutter fred med Israel. Spørgsmålet er, hvornår de palæstinensiske ledere - og deres støtter i Danmark - kommer til samme erkendelse. Hvis de virkelig ønsker fred, er det bedste, de kan gøre, at gå forhandlingens vej.
Til forsiden (index.htm)

Til toppen Artikler


© 2000-2020 CFR. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 28.8.2020