Det israelske flag

Rapporter og undersøgelser om antisemitisme

Uddrag og konklusioner fra forskellige rapporter og undersøgelser om omfanget af antisemitisme (jødehad) og antisemitiske overgreb i de senere år i Europa, verden og Danmark.

Uddrag og konklusioner fra mange forskellige rapporter og undersøgelser om omfanget af antisemitisme (jødehad) og antisemitiske overgreb i nyere tid. De giver et indblik i forekomsten af antisemitisme i Danmark og andre lande men ikke et udtømmende billede, da der er meget antisemitisme, som ikke fremgår af det registrerede antal hændelser som f.eks. internetbaserede hændelser. Desuden er det sandsynligt, at antallet af antisemitiske hændelser holdes kunstigt nede, fordi mange jøder undgår synlighed af frygt for antisemitisme. Dertil kommer forskellige opgørelsesmetoder. Der er set flere tilfælde, hvor rapporter er blevet "redigeret" eller offentliggørelsen er blevet stoppet (fordi de viste 'forkerte resultater og konklusioner). Endelig må man formode, at ikke alle svarer helt ærligt på spørgsmål vedr. holdninger og fordomme om jøder og Israel, men at de i stedet giver et pænere svar.

De fleste af rapporterne kan findes frem på de pågældende organisationers hjemmesider eller via avisernes omtale.

Rapporter vedrørende Danmark kan ses her.

Europa og verden

 • Forskere ved Tel Aviv Universitet offentliggjorde i 2000 en årsrapport om antisemitiske begivenheder i hele verden i forbindelse med den årlige mindedag (Yom HaShoah) for de seks millioner jøder, der blev myrdet under Anden Verdenskrig.

  I opgørelsen indgår både terroraktioner, antisemitiske attentater, personlige krænkelser, alle former for chikane, politisk propaganda mv. Det fremgår, at "ekstremister i Vesteuropa viser tegn på at bevæge sig fra verbale angreb til egentlige terroraktioner og de opmuntres af Internet-beretninger om voldshandlinger begået af amerikanske ekstremister". Ligeledes peges der på, at "den moderne teknologi gør det lettere at kommunikere for mennesker, som ellers ville være ensomme ulve. Nu kan de få kontakt med hinanden og på den måde blive stærkere i flok".

 • I en rapport fra "The Coordination Forum for Countering Antisemitism" om antisemitiske tendenser i hele verden i år 2000 fremgår det, at 2000 var karakteriseret af en signifikant stigning i antisemitiske aktiviteter af enhver art.

  Generelt er muslimske aktivister blevet mere voldelige i deres angreb på jøder siden 2000, vurderer "Forum for Bekæmpelse af Antisemitisme".

 • Gennem de seneste år har jøder i Europa oplevet et stigende antal chikanerier i form af voldelige overfald, hærværk mod blandt andet synagoger samt gravskænding. Samtidig er der en tendens til, at overgrebene i stigende grad rettes mod personer, som overfaldes. Tidligere blev der primært begået hærværk mod materielle ting.

  Denne udvikling er en effekt af et voksende had mod jøder, forårsaget af kampagner fra Mellemøsten og fra radikale islamiske grupper, siger Mike Whine (direktør for Community Security Trust), der arbejder med jøders sikkerhed hos CST i Storbritannien.

 • I en tysk rapport fra 2002, der var bestilt af det daværende Overvågningscenter for Racisme og Fremmedhad (EUMC), om angreb på jøder, jødisk ejendom og jødiske institutioner i en række EU-lande i foråret 2002, fremgår det bl.a., at unge muslimske indvandrermænd var overrepræsenteret blandt gerningsmændene. Denne konklusion var formentlig årsagen til, at EUMC forsøgte at hindre offentliggørelsen af rapporten, men den blev senere lækket til internettet.

 • Antallet af voldelige og antisemitiske angreb på jøder i England (især London) har nået et alarmerende rekordniveau ifølge en rapport, som blev offentliggjort i midten af februar 2005, og som med det samme fik jødiske ledere til sige, at nu skal der gøres noget for at beskytte de jødiske samfund.

  The Community Security Trust, som i forbindelse med sikkerhedsspørgsmål repræsenterer de jødiske samfund i England, udtaler, at der i 2004 har fundet 532 antisemitiske handlinger sted (overfald, chikane, hærværk mm.), hvoraf de fleste kan defineres som ondskabsfulde handlinger rettet mod jøder, herunder en rekord på 83 voldelige overfald. Det er en stigning på 42 procent i forhold til året før, men også en stigning i forhold til det rekordhøje antal overfald i år 2000. Stigningen er alarmerende, sagde Michael Whine.

  Flere Labour-politikere har været med til at oppiske en stemning mod jøder og Israel.

 • I Frankrig trives antisemitismen også. En fransk rapport fra den franske indenrigsminister viser, at antallet af antisemitiske handlinger og racistiske overgreb mod jøder i de første ni måneder af 2004 allerede har oversteget tallene for hele 2003.

  Rapporten fastslår desuden, at såvel radikale islamiske som nynazistiske grupper kan give inspiration til hadefulde angreb, men at gerningsmændene sjældent selv er ideologisk eller religiøst aktive. Også yderligtgående anti-zionistiske holdninger i de antiracistiske bevægelser kan være smittefarlige og sætte jødiske borgeres liv i fare. Rapporten afviser også den udbredte teori om, at bølgen af antisemitiske overgreb i Frankrig er skvulp fra konflikten i Mellemøsten. Ifølge rapporten er de typiske antisemitter i Frankrig, når det handler om overgreb og hærværk, almindelige franskmænd.

 • Ifølge det franske indenrigsministerium er antallet af registrerede tilfælde af antisemitiske aktioner faldet i det første halvår af 2005.

 • En nyere rapport fra Frankrigs nationale og rådgivende menneskeretskommission (CNCDH) viser, at antallet af antisemitiske overfald og trusler i 2005 er næsten halveret i forhold til 2004.

  Men selv om antallet af registrerede overfald på jøder i Frankrig er faldet fra 2004 til 2005, må myndighederne konstatere, at jøderne hyppigt er genstand for had især i de fattige og socialt belastede forstæder med mange unge indvandrere fra muslimske lande. Her forekommer der næsten daglige overfald på jøder eller grov chikane. Generelt er det især de fattige jøder i forstæderne, der bliver overfaldet.

 • Året 2004 oplevede en dramatisk stigning i antallet af anti-semitiske hændelser ifølge en undersøgelse fra Tel Avivs Universitet, som påpeger, at antallet af voldelige episoder sidste år var det højeste, der er blevet rapporteret siden 1989. Den anti-semitiske vold er steget med flere dusin procent, især når det gælder fysiske overfald, siger rapporten. Det højeste antal af den slags hændelser blev rapporteret i Frankrig, England, Canada og Rusland, hovedsageligt på grund af problemer med at absorbere indvandrerne, økonomiske eller sociale problemer og fordomme.

  Undersøgelsen viser også, at fysiske angreb på jøder hovedsageligt er forekommet på gader og undervisningsinstitutioner. Omkring 180 mennesker, herunder børn og teenagere, havde berettet om denne type af overfald og havde sagt, at de hovedsageligt blev angrebet af muslimer. Antallet af tilfælde af anti-semitisk skænding og vandalisme steg også, især på statuer og monumenter, gravpladser og privat ejendom. Voldsmændene, som hovedsageligt rapporteredes at være højreekstremister, havde angiveligt angrebet omkring 40 skoler, 140 statuer og gravpladser, 60 synagoger og 60 forretninger rundt om i verden.

 • Flere rapporter fra Tjekkiet (foråret 2005) har vist en voksende antisemitisme i Tjekkiet, selvom den stadig menes at ligge på et lavere niveau end i nabolande som Tyskland og Polen. En rapport fra Ligaen Mod Anti-Semitisme i Prag viste en fordobling af antisemitiske episoder fra 2003 til 2004. En meningsmåling har desuden vist, at ca. en femtedel af tjekkerne ikke ville bryde sig om jødiske naboer.

 • Den respekterede amerikanske tænketank Pew Research Center offentliggjorde i sommeren 2005 en undersøgelse om bl.a. muslimers syn på andre religioner, herunder kristne og jøder. Den viste, at et massivt flertal i de muslimske lande har et negativt syn på jøder. I nogle muslimske lande er det næsten 100 procent af befolkningen, der har et negativt syn på jøder, herunder befolkningen i nogle af de moderate lande som f.eks. Jordan og Marokko.

 • Ifølge en svensk undersøgelse (offentliggjort marts 2006) er 5% af den svenske befolkning stærkt antisemitisk mens 37% er delvist antisemitisk eller har en ambivalent holdning til jøder. Desuden mener ca. 25% at det ikke vil være en god idé med en statsminister med jødisk baggrund og endelig mener en fjerdedel af svenskerne, at jøder har for stor indflydelse på verdensøkonomien. Resultatet overrasker og viser, at antisemitismen er mere udbredt end hidtil antaget.

  Undersøgelsen er udført af "Forum for Levende Historie" og er den hidtil største om antisemitisme i Sverige. Der deltog 3.000 personer i spørgeskemaundersøgelsen (meningsmåling).

 • Den nye bølge af antisemitisme, der skyller ind over Europa, kædes i international sammenhæng sammen med konflikterne i Mellemøsten og den store muslimske befolkningsgruppe, der er flyttet til Europa i efterkrigstiden. Udenrigspolitiske begivenheder påvirker europæiske muslimers holdninger til jøder i Europa. Desuden er antisemitismen taget til efter den 11. september 2001. Europa står over for en ny udfordring, som skal takles.

  Ovennævnte dokumenteres i en rapport fra marts 2006 fra 'Afdelingen for Holocaust- og Folkedrabsstudier' ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).

  Rapporten nævner også, at antisemitismen ikke kun eksisterer på den ekstreme politiske højrefløj men også på den ekstreme politiske venstrefløj, hvor den ofte gemmer sig under antizionismen. Desuden er der europæiske eksempler på at både højre- og venstreekstremister kan samarbejde med muslimske fundamentalistiske grupper.

 • Tidligere rapporter fra Anti-Defamation League (ADL), der i snart 100 år har kæmpet mod antisemitisme overalt i verden, har vist en faldende tendens i de senere år med åbenlyse antisemitiske karikaturtegninger og kommentarer i den muslimske og arabiske verden.

  Denne tendens er nu blevet brudt ifølge en ny rapport (offentliggjort april 2006). Aviserne i den muslimske og arabiske verden ikke alene fortsætter med deres stereotype fremstilling af jøder som før men faktisk har nogle af aviserne udnyttet Muhammed-sagen som undskyldning for øget anvendelse af karikaturer med antisemitiske stereotyper og Holocaust-fornægtelse. Det er de sædvanlige og gammelkendte antisemitiske myter, der er meget udbredt i den arabiske og muslimske verden.

  Morgenavisen Jyllands-Posten og Danmark er nu blevet inddraget i de antisemitiske karikaturtegninger og kommentarer, da det ifølge aviserne i den muslimske og arabiske verden er en del af et zionistisk (læs: jødisk) komplot og at det i virkeligheden er zionisterne, der står bag ved det hele.

 • Antisemitismen stiger igen i Frankrig (juni 2006). Ifølge politiet i Paris har der været 10 til 12 anti-jødiske hændelser pr. dag i den sidste måneds tid (maj-juni 2006) og overgreb på jøder er således blevet en del af dagligdagen.

  Både i Paris og andre franske byer er flere synagoger og jødiske religiøse centre blevet angrebet med brandbomber og molotovcocktails, det samme er en jødisk skole og sportsklub, flere angreb på jødiske skolebusser, organiserede gruppeoverfald på jøder med diverse våben, angreb på jødiske forretninger, antisemitisk graffiti på murerne i jødiske kvarterer, skamfering af jødiske symboler, hærværk osv. Alt sammen begivenheder, der er foregået for ganske nylig.

  En konsekvens af den stigende antisemitisme i Frankrig er en øget udvandring af franske jøder til Israel.

 • Siden kamphandlingerne mellem Israel og den libanesiske Hizbollah-milits i sommeren 2006 er antisemitismen taget til i både Europa og USA. Det viser en ny rapport (november 2006) fra den jødiske verdensorganisation World Jewish Congress.

  Ifølge rapporten er den generelle antisemitisme vokset i "bekymrende omfang". Omfanget af antisemitiske tilkendegivelser er blevet fordoblet og antallet af antisemitiske overfald i både USA og Europa er steget voldsomt siden kampene i Libanon. Specielt Storbritannien og Frankrig har oplevet massive stigninger i overfaldene - i Frankrig er tallet steget med 79% siden juli. I New York er antallet af overfald på jøder steget med 20%.

  Det nye billede er, at det ikke længere kun er yderligtgående grupper i samfundet, der agerer fjendtligt over for jøder, men også politisk moderate europæere. Eksperter vurderer, at antisemitismen er i færd med at brede sig til de midtsøgende partier i europæisk politik. Dette bekræftes bl.a. af Tel Aviv Universitet (Afdeling for studier af antisemitisme og racisme) og FN's menneskerettighedskommissær Thomas Hammarberg.

 • I en undersøgelse fra den amerikanske tænketank Pew Reasearch Center (offentliggjort september 2008) konkluderes det, at der er en general stigende antisemitisme i de store europæiske lande og at der er sket en stor stigning i perioden 2004-2008.

  Undersøgelsen viste bl.a., at i foråret 2008 havde 46% af spanierne negative holdninger til jøder, 36% af polakkerne, 34% af russerne, 25% af tyskerne og 20% af franskmændene. For alle disse lande gjaldt desuden, at der var sket en voldsom stigning i perioden 2004-2008.

  I Storbritannien og USA var det kun omkring 7-9% med negative holdninger til jøder og tallene var stort set uændret i perioden. I Australien var det omkring 11%.

 • Ifølge en rapport fra Pew Survey of Global Attitudes (2008), der jævnligt undersøger holdninger til bl.a. jøder, har 97% af de adspurgte libanesere en negativ holdning til jøder. I Libanon er den negative holdning og modvilje mod jøder massiv og den viser sig bl.a. i form af, at jøderne og Israel får skylden for alle Libanons dårligdomme og problemer. Selv trafikpropperne i Beirut og dårligt vejr er Israels skyld!

  Situationen er stort set den samme i Egypten ifølge rapporten.

 • Jødehadet og antisemitiske fjendebilleder vokser blandt unge muslimer i Tyskland ifølge en ny undersøgelse (offentliggjort februar 2009) lavet af Amadeu Antonio-Stiftung i Berlin. Siden årtusindskiftet har der været en klar tendens blandt unge muslimer til at dyrke jødehad og antisemitiske sammensværgelsesteorier. Jødehadet har forskellige årsager - det kan skyldes religiøse motiver fra islam og muslimske grupper men det skyldes også venstreorienterede antizionister og højreekstreme arabiske og tyrkiske nationalister. Hos nogle af grupperne optræder antisemitismen som de klassiske racistiske fordomme.

 • Svenske jøder har oplevet mange flere overgreb i 2009 end året før (især i Malmø-området). I forbindelse med krigen i Gaza ved årsskiftet sidste år steg overgrebene med 400 procent. Og modsat tidligere, hvor gerningsmændene oftest var fra den yderste højrefløj, er det nu venstreekstremister og radikale muslimer, der står bag den såkaldte had-kriminalitet. Det skriver den svenske avis Dagen, som blandt andet har sine oplysninger fra organisationen Jødisk sikkerhed i Sverige.

  I september 2009 var det amerikanske udenrigsministerium på samme spor i sin årlige rapport om religionsfrihed. Her nævnes mange tilfælde af had-kriminalitet, hvor en del af dem bundede i antisemitisme.

 • Ifølge en rapport fra det hollandske politi blev der i 2009 registreret dobbelt så mange overgreb mod jøder i forhold til 2008 og antallet af angreb på synagoger steg i samme periode voldsomt i Holland. De ca. 40.000 jøder i landet bliver i stigende grad chikaneret både verbalt og fysisk af fortrinsvis unge marokkanske muslimer.

 • Ifølge en undersøgelse fra Tel Aviv Universitet (offentliggjort april 2010) har 2009 været det værste år for overgreb på jøder i de seneste 20 år. Der skete mere end en fordobling fra 2008 til 2009 af antisemitiske overgreb. I 2009 var der nærmest en bølge af antisemitiske manifestationer i mange lande. I rapporten bliver det også påpeget, at den stigende antisemitisme kan hænge sammen med den voksende muslimske befolkning i Europa. Tidligere er antijødiske angreb bl.a. begået af nynazistiske grupper men i de senere år er angrebene også blevet udført af muslimer i de forskellige lande.

 • Jøder udsættes stadig for mistro og nedsættende ord. Det illustrerer en top 10 over nedsættende citater fra nogle af verdens vigtigste meningsdannere, som den jødisk-amerikanske Holocaust-museum og menneskerettighedsorganisation The Simon Wiesenthal Center netop har offentliggjort (december 2010).

 • Ifølge CST's årsrapport fra 2010 var antallet af antisemitiske overgreb eller hændelser i Storbritannien i 2010 det næsthøjeste i mange år. Den foreløbige 'rekord' var i 2009, hvor antallet var det største i mange år. Rapporten viser også, at overgrebene rammer alle typer af jøder uanset om de f.eks. er ortodokse eller ikke-religiøse, børn eller voksne eller om de er kendte personer. I lidt over halvdelen af tilfældene begås overgrebene af englændere eller andre hvide mens et mindretal begås af arabere, muslimer, asiater og afrikanere.

  Antallet af overgreb mod jøder i perioden 2000 - 2010 viser en klar stigende tendens i Storbritannien.

 • I Storbritannien faldt antallet af antisemitiske hændelser med 13% i det første halvår af 2011 i forhold til året før ifølge en rapport fra Community Security Trust (CST).

 • Stigende had mod jøder i Malmø (Sverige). Politiet i Malmø har i første halvdel af 2011 registreret lige så mange antisemitiske overfald og krænkelser som i hele 2010.

 • I 2012 steg antallet af antisemitiske hændelser (begivenheder) i Frankrig med 58% i forhold til året før ifølge data fra Service for the Protection of the Jewish Community (SPCJ). I sin konklusion fremhæver SPCJ, at 2012 var et år med udbredt og omfattende vold mod de franske jøder. Udviklingen i antallet af overgreb på de franske jøder hænger til dels sammen med hvad der sker i Mellemøsten.

 • I Storbritannien faldt antallet af antisemitiske hændelser med 30% i det første halvår af 2013 i forhold til året før ifølge en rapport fra Community Security Trust (CST).

 • Antallet af antijødiske hændelser i USA faldt med 14% i 2012 sammenlignet med året før ifølge den årlige rapport fra ADL. Statistikken bygger på data fra 35 stater og omfatter ikke anti-israelske eller anti-zionistiske begivenheder eller episoder.

 • Antisemitismen er faldende i USA ifølge en undersøgelse om amerikanernes holdning til jøder i USA offentliggjort i 2013. Den viser, at ca. 12% af amerikanerne har en grundlæggende antisemitisk holdning, hvilket er et fald på ca. 3% i forhold til den seneste undersøgelse i 2011. Undersøgelsen er udført af Anti-Defamation League (ADL), der har fokus på kampen mod antisemitisme og beskyttelse af civile rettigheder.

 • Ifølge en undersøgelse fra EU's Fundamental Rights Agency (FRA), der blev offentliggjort i november 2013, mener jøderne i 8 europæiske lande, at antisemitismen er stigende. Mere konkret mente 66% af de adspurgte jøder, at antisemitisme er et problem, 76% mente, at situationen blev værre og at antisemitismen de seneste 5 år var blevet værre. Der deltog ca. 6.000 jøder i undersøgelsen.

 • Hvert fjerde voksne menneske i verden har anti-semitiske holdninger viser en undersøgelse fra Anti-Defamation League (ADL). Her konkluderes det også, at omkring halvdelen af verdens befolkning ikke ved, hvad Holocaust er. I Europa er det Grækenland, der har den største andel i den voksne befolkning med antijødiske holdninger. Hele 69% af befolkningen er kritiske over for jøder. I Sverige og Danmark er det under 10%. Mellemøsten er den mest antisemitiske region i verden. Omkring 93% af palæstinenserne har antisemitiske holdninger mens gennemsnittet for Mellemøsten og Nordafrika kun var på ca. 74%.

  Undersøgelsen viste også, at muslimer udenfor Mellemøsten og Nordafrika er væsentligt mindre antisemitiske, i Østeuropa har ca. 1/3 antisemitiske holdninger og at ortodokse kristne er mere antisemitiske end protestanter.

  Undersøgelsen blev lavet i 2013 (offentliggjort 2014) og er bl.a. baseret på spørgeskemaer, hvor 53.100 voksne mennesker fra 102 forskellige lande har svaret.

 • Chikane, fjendtligheder og forfølgelse af jøder er stigende i det meste af verden ifølge en undersøgelse fra The Pew Research Center, der blev offentliggjort i februar 2015. Den viser også, at der er stor forskel på de enkelte lande både mht. omfanget og om det er enkeltpersoner, sociale grupper, organisationer eller offentlige myndigheder, der står bag angrebene. Undersøgelsen blev udført i 2013 og omfatter alle lande i verden.

 • I Tyskland steg antallet af antisemitiske angreb med 25,2% i 2014 efter et fald året før ifølge den årlige rapport fra det tyske indenrigsministerium (the German Interior Ministry). Den tyske indenrigsminister Thomas de Maiziere beskrev stigningen i "xenophobic, antisemitiske og racistiske motiverede kriminelle handlinger og voldelige overfald" som en "ekstremt bekymrende" situation.

 • I Belgien steg antallet af anti-semitiske angreb i 2014 med 60% i forhold til året før ifølge en lokal gruppe, der registrerer antisemitisme i landet. Belgien oplevede i 2014 de værste antisemitiske angreb med bl.a. mordet på fire personer på et jødisk museum, knivstikkeri på ortodoks jøde, stenkast på busser med jødiske børn, trusler mod besøgende ved et jødisk mindesmærke og hadefulde e-mails til jødiske institutioner.

 • 2014 var et år med en uhørt eksplosion i anti-jødisk og anti-israelsk had ifølge Simon Wiesenthal Center (SWC), da de offentliggjorde deres liste over de værste 'hændelser' inden for de seneste 12 måneder.

 • En undersøgelse fra Community Service Trust (CST) for England i perioden 2006-2014 viste, at antallet af voldsepisoder, hvor jøder bliver overfaldet eller forulempet, generelt var højt 2006-2011, faldt meget i 2012 og herefter steget igen. Tidligere var det meste hvide, der overfaldt jøder, men de udgør i slutningen af perioden en faldende andel. Asiater står for en del af overfaldene mens arabere og nordafrikanere kun udgør en begrænset andel.

 • Anti-semitiske had-episoder steg i Storbritannien med 11% i de første seks måneder af 2016 i forhold til samme periode året før ifølge den seneste rapport fra Community Security Trust (CST), som siden 1984 har rapporteret om anti-semitiske hændelser. Det var det næsthøjeste antal episoder som CST har registreret for perioden januar - juni siden starten.

 • Jødehadet har globalt vokseværk. I Tyskland, Storbritannien og USA var der i 2016 ca. dobbelt så mange jødefjendtlige handlinger som året før (2015). Det viser en rapport, som den israelske regering har fået udarbejdet i anledning af mindedagen for ofrene for Holocaust d. 27. januar (2017).

  I Storbritannien var der 62% flere antisemitiske handlinger i 2016 end året før og i USA var der 45% flere jødefjendtlige handlinger på universiteterne. Ifølge rapporten skyldes stigningen både flygtningekrisen, som i visse tilfælde har fået den radikale islamisme til at vokse, en vækst i højreradikalismen samt en øget rapportering af de antisemitiske handlinger.

  Frankrig har haft held med at få antallet af antisemitiske handlinger til at falde fra 2015 til 2016. En stor del af æren tildeles regeringens treårige plan til 100 mio. euro, som bliver brugt til at informere om både racisme og antisemitisme.

 • Gibraltar (engelsk område) har den højeste koncentration af jøder uden for Israel, da de her udgør omkring 2% af befolkningen. Antisemitisme og chikane mod jøder er stort set ukendt. Jøder kan gå på gaden uden at blive generet.

 • Det norske HL-Senteret (Senter for studier av Holocaust og livsynsminoriter) i samarbejde med C-REX - Senter for ekstremismeforskning har udgivet en rapport Antisemitic Violence in Europe 2005 - 2015, der omfatter 7 europæiske lande. Rapporten ser på vold og voldelige overgreb men ikke på hærværk og trusler. Her er nogle af rapportens resultater:

  Hvem er gerningsmændene til de antisemitiske overfald og voldelige hændelser? I Frankrig, England (Storbritannien), Tyskland og Sverige var hovedparten af gerningsmændene muslimer og arabere. Næststørste gruppe var personer fra venstrefløjen (dog ikke i Tyskland) mens højrefløjen kun stod bag en mindre del af overgrebene. I Tyskland stod venstrefløjen og højrefløjen for lige mange overgreb (i alt 43%). I England og Frankrig var der enkelte tilfælde, hvor kristne grupper og personer stod for overgrebene.

  I Sverige er 60% af jøderne og 51% i Frankrig bange for at vise at de er jødiske på gaden mens det er væsentligt færre i England og Tyskland. De franske jøder er de mest bange for at blive angrebet på gaden (60%) og 84% anser antisemitisme som et problem eller meget stort problem. De engelske jøder er de mindst bekymrede i de 4 lande.

  I Norge har omkring halvdelen af de norske jøder været udsat for voldelige overgreb og de har næsten alle været begået af muslimer og personer fra venstrefløjen. Chikane af jødiske børn i skoler med mange muslimer er udbredt.

  I Danmark begås de voldelige overgreb mod jøder i høj grad af palæstinensiske personer og kun i få tilfælde af danskere.

  I Rusland har der i perioden 2005-2015 kun været registreret forholdsvis få antisemitiske hændelser og det antisemitiske voldsniveau vurderes til at være lavt i forhold til mange europæiske lande. Russiske jøder skjuler ikke deres identitet.

  Data tyder på, at det fortrinsvis er muslimer, der udfører antisemitiske voldshandlinger mod jøder i Vesteuropa. Forskellige holdningsundersøgelser viser, at muslimer i højere grad end befolkningerne i de enkelte lande har antisemitiske holdninger.

  Flere undersøgelser viser en vis sammenhæng mellem personer, der er meget kritiske eller fjendske over for Israel og antisemitiske holdninger uanset deres baggrund. Der synes ikke at være en direkte sammenhæng mellem den israelske regerings handlinger og omfanget af voldelige overgreb på jøder i Europa.

  I den norske rapport har man indsamlet data fra mange forskellige undersøgelser og rapporter gældende for de 7 lande og sammenlignet dem med hinanden. Datagrundlaget og definitioner varierer en del. Man har fundet eksempler på at der har været forsøgt at 'justere' data og konklusioner således at de passer ind i bestemte politiske holdninger (f.eks. at det altid er højreorienterede ekstremister, der står for volden mod jøder eller at vold mod jøder ikke er antisemitisme men udtryk for kritik af Israel og dermed mere acceptabelt).

 • I Tyskland i 2016 var flertallet af de registrerede antisemitiske voldshandlinger begået af personer fra det højreradikale miljø, hvor den klassiske antisemitisme trives. I den tyske befolkning er det dog kun ca. 6% af befolkningen, der har disse holdninger, og antallet er faldende. Den mest udbredte form for antisemitisme i Tyskland dækker sig ind under konflikten mellem Israel og palæstinenserne, der udvikler sig til et had mod jøder generelt. Den findes i større eller mindre grad hos ca. 40% af den tyske befolkning.

  Den muslimske antisemitisme er stigende pga. den voksende indvandring fra muslimske lande med udbredt antisemitisme. Det omfatter både den klassiske antisemitisme og den mere moderne, der udspringer af konflikten med Israel.

  Den tyske rapport (Bericht des Unabhängigen Expertenkreises Antisemitimus, 300 sider) kommer med en række anbefalinger for at imødegå antisemitismen.

 • Antallet af antisemitiske handlinger i Frankrig, Tyskland og Storbritannien er faldende ifølge en ny undersøgelse (ADL's Global 100 Survey) fra Anti-Defamation League (ADL), der blev offentliggjort i maj 2017. Rapporten udtrykker dog bekymring for antisemitisme og negative holdninger over for jøder i nogle af de politiske partier og at fordomme over for jøder er udbredt i 20-45% af de tre landes befolkninger.

 • I USA har der været en kraftig stigning i antallet af antisemitiske handlinger i 2016 og fra 2016 til 2017 (1. kvartal) ifølge en rapport fra the Anti-Defamation League (ADL) offentliggjort april 2017. I amerikanske skoler og på gymnasieniveau er der sket en kraftig stigning i perioden 2015-2017 mens antallet af episoder på universitetsniveau har været uændret i samme periode.

  En anden rapport (The General Analysis on Anti-Semitism Worldwide 2016) viser en kraftig stigning i antallet af chikane og forfølgelse af jøder på universiteter og kollegier i USA, der ofte udspringer af pro-palæstinensiske grupper.

 • 43% af de hollandske jøder gemmer deres jødiske identitet (eks. ingen davidstjerner eller kalotter) og mere end halvdelen mener at anti-semitisme er blevet mere almindeligt på gadeniveau ifølge en undersøgelse offentliggjort i november 2018. Undersøgelsen var lavet i samarbejde mellem NPO, JMW Jewish group og the Central Jewish Board of the Netherlands.

  Undersøgelsen viste også, at mange hollandske jøder oplevede forskellige typer af antisemitiske, negative og fordomsfyldte holdninger, 59% mente at antisemitismen var stigende i medierne og 82% at det var tilfældet online. 11% havde været udsat for direkte fysisk vold.

 • Antallet af antisemitiske handlinger i Frankrig er steget med 69% i de første 9 måneder af 2018 oplyste den franske premiereminister i anledningen af markeringen af Krystalnatten. Der har ellers været et fald de to seneste år.

 • Antisemitismen er værst i Frankrig ifølge en rapport, som EU's Agentur for Fundamentale Rettigheder (FRA) offentliggjorde medio december 2018, omhandlende 12 EU-lande. Omkring 90% af de franske jøder anser antisemitismen for et stort problem. Et stort flertal af de europæiske jøder mener at antisemitismen bliver værre og flertallet skjuler deres jødiske identitet fordi de frygter for deres egen sikkerhed.

 • De israelske forskeres årlige rapport om jødehad og antisemitisme blev offentliggjort i maj 2019 i forbindelse med (Holocaust-mindedagen) i Israel for de seks millioner jøder, der blev myrdet under Anden Verdenskrig.

  Her fremgår det, at antallet af jøder, som har mistet livet i antisemitiske handlinger i 2018, er det højeste i flere årtier og at der er en stigende følelse af nødsituation i de jødiske samfund verden over. Over en fjerdedel af de mest voldelige angreb fandt sted i USA. Særligt stigningen i jødehetz, vold og chikane i Vesteuropa (især Tyskland og Frankrig) fremhæves af forskerne. Generelt steg antallet af antisemitiske overfald på verdensplan.

  Ifølge formanden for Den Europæiske Jødiske Kongres, der er en paraplyorganisation for jødiske samfund, bliver antisemitisme mere almindeligt og oftere accepteret af civilsamfundet.

 • En nylig og omfattende undersøgelse blandt 16.000 jøder i 12 EU-lande viser, at de europæiske jøder har en stigende frygt for at blive antastet pga. deres religion. Her giver 9 ud af 10 af de adspurgte udtryk for, at jødehadet er vokset i de seneste år. Det er særligt på internettet og i aviser at der er en stigende tendens.

 • Antisemitiske forbrydelser steg med 20% i Tyskland i 2018 ifølge tal fra det tyske indenrigsministerium. Derfor bør Tysklands jøder tænke sig om en ekstra gang, før de benytter sig af den traditionelle hovedbeklædning kalotten i det offentlige rum, lyder det fra den tyske regerings kommissær for antisemitisme, Felix Klein. Han mener, at årsagen bl.a. er mangel på hæmninger og en primitiv adfærd, der i stigende grad er udbredt i samfundet. Internettet og sociale medier bidrager også.

 • EUs kontor til overvågning af racisme og fremmedhad, European Monitoring Centre on Racism (EUMC), havde sidste år (2019) bedt forskere ved et universitet i Berlin om at lave en rapport om antisemitisme i Europa efter blandt andet angreb på synagoger i Frankrig, men EUMCs ledelse og bestyrelse var ikke tilfreds med den 112 sider udarbejdede rapport og dens budskab og konklusioner. Derfor besluttede de at skrotte den (ikke fremlagt).

  Reelt skyldes det at rapporten om antisemitisme i Europa viste, at hovedparten af angrebene på jødisk ejendom og overfald på jøder skyldes muslimske indvandrere og pro-palæstinensiske grupper samt at de står bag de seneste års stigning i antallet af antisemitiske angreb.

 • I Schweiz har 50% af jøderne oplevet antisemitisme i de seneste fem år. Det fremgår af en undersøgelse foretaget af Zurich University of Applied Sciences (offentliggjort juli 2020). Der er en 'hverdags' antisemitisme og den kommer fra middelklassen i Schweiz. Det er især negative verbale udtalelser på arbejdspladser, skoler og gaden. 6% af jøderne har oplevet hærværk på deres ejendom og 3,5% er blevet fysisk overfaldet. En anden undersøgelse viser, at 1 ud af 10 i Schweitz har negative holdninger til jøder. Der bor ca. 18.000 jøder i Schweiz.

 • Seneste rapport (januar 2021, 140 sider) fra Israels ministerium for diaspora-anliggender advarer mod stigende antisemitisme i 2021. En medvirkende årsag er spredningen af konspirationsteorier om Coronas oprindelse, at jøder står bag Corona-krisen for at tjene penge og at Israel sammenlignes med Corona-virussen via sociale medier. Der har været et fald i antallet af antisemitiske opslag på de sociale medier efter tiltag fra de største udbydere af sociale medier men det har flyttet nogle af brugerne over på andre platforme med mindre tilsyn. Rapporten viste også stigende antisemitisme i USA.

 • En undersøgelse af det sociale medie TikTok (offentliggjort medio juli 2021) viser at brugernavne med antisemitiske titler steg med 1.375%, hadefuld indhold mod jøder med 912% og antisemitiske opslag med 41% for perioden maj 2021 i forhold til maj 2020. Dette hænger sammen med Hamas/Gaza og Israel konflikten i maj 2021. Desuden var der i de fire første måneder af 2021 en general stigning i antisemitiske opslag i forhold til året før.

  TikTok er en af de mest populære sociale medier for især de unge generationer (16-24 år), der i stigende omfang udsættes for hadefulde og antisemitiske ytringer. Da TikTok ikke selv opsætter begrænsninger bliver TikTok mere og mere populær hos de grupper og enkeltpersoner, der ønsker at sprede hadefulde og antisemitiske ytringer.

  Undersøgelsen blev udført af University of Haifa og IDC Herzliya’s Institute for Counter-Terrorism.

 • År 2021 var det mest antisemitiske år i det seneste årti ifølge den årlige 'Antisemitism Report' fra WZO (World Zionist Organization) og Jewish Agency, der blev offentliggjort kort før Holocaust mindedagen (Danmark: Auschwitz-dagen) d. 27. januar.

  De fleste antisemitiske hændelser var graffiti, skænding, vanhelligelse, vandalisme og anden form for hærværk, propaganda samt fysisk og verbal vold. Mange af episoderne er fordelt ud over året men der er normalt en opblussen i forbindelse med antisemitiske begivenheder og kampagner. Mens COVID-19 pandemien allerede i 2020 blev koblet sammen med en stigning i antisemitisme pga. konspirationsteorier blev COVID-19 vacciner i 2021 misbrugt til konspirationskampagner som sammenligning med Nazityskland og Holocaust.

  I lande som USA, Storbritanien og Østrig var antallet af antisemitiske hændelser væsentligt højere i 2021 end året før. I Tyskland steg antallet kun lidt men en væsentlig del af hændelserne foregik i de områder, der tidligere var en del af Østtyskland. I Rusland fortsatte antallet af hændelser med at falde.

 • Ny undersøgelse offentliggjort juni 2022 under European Jewish Association (EJA) konference i Budapest i samarbejde med Institute for Jewish Policy Research (JPR) viser at Belgien og Polen er de mindst venlige europæiske lande over for jøder mens Italien, Ungarn og Danmark er de mest venlige.

  Undersøgelsen viser at jøder i Frankrig føler sig mindst trygge mens Belgien er det europæiske land, der gør mindst for at sikre jødisk liv i landet. De ungarske jøder har i de seneste år følt en forbedret situation i landet.

  Spørgsmålene og kriterierne for undersøgelsen blev etableret i samarbejde med jødiske samfundsledere og organisationer i forskellige europæiske lande. 12 europæiske lande, inkl. Danmark og Sverige, er med undersøgelsen.

 • Department for Research and Information on Anti-Semitism (RIAS) i Tyskland oplyser, at Coronavirus (Covid) pandemien med dens anti-jødiske konspirationsteorier og konflikterne i Mellemøsten med antisemitisk kritik af Israel er hovedårsagen til de antijødiske hændelser (skud, overfald, angreb mm.) i Tyskland ifølge den seneste rapport for 2021 (offentliggjort juli 2022). Rapporten sætter ikke navn på dem, som begår overgrebene; kun at 17% af overgrebene begås af højre-orienterede ekstremister.

 • Jøder i Canada tilhører den religiøse minoritet, der oftest bliver udsat for racistisk motiverede overfald (hate crimes) i 2021 ifølge en ny statistik fra Statistics Canada (den nationale statistik). Overfald på jøder udgør ca. 14% af alle racistisk motiverede overfald selv om jøderne kun udgør ca. 1% af befolkningen. I forhold til 2020 var der en stigning på 47%. Der gøres opmærksom på at det kun er registrerede tilfælde, der er medtaget i rapporten. Generelt var der en stigning i racistisk motiverede overfald uanset baggrund.

 • Meningsmålingsinstituttet Fondapol (Fondation pour l'innovation politique) udgav i januar 2022 en rapport om udbredelsen af antisemitisme i Frankrig og konkluderede, at "identifikation som jøde i det offentlige rum i Frankrig udgør en risikofaktor og udsætter i særlig grad for vold". I alt 74% af de jødiske franskmænd har oplevet antisemitisme, 48% af de adspurgte undgår somme tider at nævne deres jødiske identitet i en diskussion og 55% af forældrene beder deres børn undlade at bære jødiske kendetegn. Mere end halvdelen af undersøgelsens muslimske respondenter mener, at jøder kontrollerer medierne (54%) og økonomien (51%).

  Den jødiske befolkningsgruppe udgør mindre end 1% af den franske befolkning, men de rammes af mere end 60% af de registrerede antireligiøse hændelser i landet.

 • Halvanden uge inden Hamas’ terrorangreb offentliggjorde UEJF (Union des étudiants juifs de France) en meningsmåling, der viste, at 91% af de jødiske studerende på universiteterne har oplevet antisemitisme. Et markant flertal mente, at der i højere grad er øget antisemitisk vold fra den ekstreme venstrefløj end fra den ekstreme højrefløj. Et flertal blandt de jødiske studerende havde oplevet antisemitisme under deres tidligere skolegang. UEJF’s formand, Samuel Lejoyeux, fortæller, at der på universiteterne er en antisemitisk atmosfære, der fremmes af venstreekstreme miljøer.

 • Opgørelser fra de franske politimyndigheder og indenrigsministeriet viser en sammenhæng mellem uroligheder i Mellemøsten og antisemitiske hændelser i Frankrig. Antallet af antisemitiske hændelser er eksploderet siden Hamas' angreb den 7. oktober 2023.

Danmark

 • Antallet af antisemitisk relaterede overgreb i Danmark er fra 2001 til 2002 tredoblet til 64 tilfælde og overgrebene rettes i stigende grad mod personer, siger talsmand for Mosaisk Troessamfund (MT) i København.

  Han mener, at det især er palæstinensere og deres sympatisører, der står bag overgrebene. Han henviser blandt andet til nogle skilte ved indgangen til Fælledparken i København, hvor der blevet malet »Juden Raus« henover. - Den måde, det er skrevet på, indikerer, at det ikke er typiske nazist-typer, som Jonni Hansen (leder af det danske nazi-parti) der står bag, siger han. - Vi er nået dertil, hvor vi ikke længere tror på, at chikanerierne hører op. I stedet håber vi, at de vil stabilisere sig, selv om det bliver på et niveau, der er højt.

 • Ifølge en undersøgelse i foråret 2005 udført af Anti-Defamation League (ADL), hvor der deltog indbyggere fra 12 europæiske lande, var danskerne generelt de mindst negative over for jøder. Det fremgår dog, at f.eks. 11% af danskerne mener, at jøderne har for stor magt i erhvervslivet og forretningsverden og at 21% mener, at jøderne har for stor magt på de internationale finansielle markeder.

  Undersøgelsen viste i øvrigt, at danskerne var blevet en anelse mere negative over for jøder i foråret 2005 i forhold til samme tidspunkt året før.

 • I en rapport fra marts 2006 fra 'Afdelingen for Holocaust- og Folkedrabsstudier' ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) dokumenteres det, at udenrigspolitiske begivenheder i Mellemøsten påvirker især de unge muslimske indvandres holdninger til og opfattelser af de danske jøder.

  En af rapportens konklusioner er, at der findes en ubevidst antisemitisme blandt muslimske indvandrere i Danmark. Det skyldes bl.a. at de får deres holdninger fra arabiske medier, som fører en meget aggressiv retorik over for jøder og Israel. En anden konklusion er, at danske muslimers syn på de danske jøder er en del af en generel negativ eller kritisk holdning til de vestlige lande.

  En tredje konklusion er, at vi danskere ikke er immune over for antisemitisme eller er hævet over resten af Europa. Ganske vist har vi en særlig historie om redningen af jøderne i 1943 og at danskerne ikke hjalp til med tvangsdeportationer af jøder men det bliver i stigende grad, for især de nye generationer, reduceret til en fjern historisk begivenhed.

 • Antisemitismen er i 2006 taget til i Danmark. Ifølge en rapport fra Mosaisk Troessamfund (MT) (september 2006) er der allerede registreret lige så mange forulempelser af jøder i år som i hele 2005. De antisemitiske episoder omfatter tilråb, spot og hån på åben gade, trusler på livet og fysisk vold. Gerningsmændene er som regel folk med indvandrerbaggrund.

 • Antisemitismen er blevet grovere de seneste år og mange jøder frygter at blive råbt efter eller direkte at få bank ifølge en talsmand for Mosaisk Troessamfund (MT). Tiderne har skiftet, idet det i dag er nødvendigt at skjule jødiske og israelske symboler og skjule at man er jøde. Tidligere var det mere eller mindre risikofrit.

 • Når man i Danmark ser det nazistiske hagekors tegnet på jødiske eller israelske steder eller som graffiti på mure og busskure, er det sjældent nazi-typer eller sympatisører der har tegnet det. I de fleste tilfælde er det danskere eller muslimske indvandrere, som har tegnet det, for at udtrykke deres generelle holdninger til jøder.

 • I bogen "Behind the Humanitarian Mask" af forfatteren Manfred Gerstenfeld (udkom i 2008), der handler om de nordiske landes holdninger til Israel og jøder, påpeger forfatteren, at antisemitismen i stor stil florerer i de nordiske lande. Danmark bliver i bogen fremhævet ved en række eksempler fra kendte forfattere, politikere og andre, hvis holdninger og udtalelser er antisemitiske.

 • Overgreb og chikane mod danske jøder stiger hver gang, der er konflikter i Mellemøsten. Blot i januar 2009 har Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination modtaget flere indrapporteringer end i hele 2008. Chikanen drejer sig om alt lige fra hadefulde ytringer mod personer ved f.eks. demonstrationer eller på internettet til vold, trusler og hærværk.

 • Mistro og fordomme mod jøder i Danmark er ikke noget, der alene trives i yderligtgående grupper. Op mod 75 procent af indvandrerne fra fem forskellige ikke-vestlige lande (tre muslimske og to lande med flertal af muslimer) og knap 20 procent af danskere har antijødiske holdninger. Det viser en undersøgelse, som blev offentliggjort i bogen "Danmark og de fremmede: Om mødet med den arabisk-muslimske verden", som udkom i slutningen af november 2009. Undersøgelsen viser også, at muslimer er betydelig mere anti-jødiske end kristne.

  En amerikansk undersøgelse af antisemitisme i Europa fra 2006 gav omtrent samme billede af danskernes holdning til jøder.

 • Antisemitismen eksisterer også i Danmark ifølge en undersøgelse fra Tel Aviv Universitet (offentliggjort april 2010). Her nævnes bl.a. flere anti-israelske demonstrationer med muslimske antisemitiske slagord og flere palæstinensiske overfald på israelere og jøder.

 • Niveauet for antisemitiske hændelser i Danmark ligger stabilt fra år til år. Det er en af konklusionerne på den rapport, som AKVAH offentliggjorde i februar 2014 omhandlende hændelser i 2013. Desværre er antallet af antisemitiske hændelser stadig alt for højt. Og det til trods for, at AKVAH går videnskabeligt til værks og vurderer hver enkelt hændelse ud fra en lang række kriterier, inden den bliver optaget på listen og kommer med i den årlige rapport. En anden konklusion er, at jo mere jødisk synlighed i det offentlige rum, des mere antisemitisme. AKVAH er en del af Det Jødiske Samfund i Danmarks sikkerhedsafdeling.

 • Der er sket en stigning i antallet af overgreb og chikanerier rettet mod danske jøder fra 2013 til 2014. Flere jøder var mål for trusler, tilråb, hærværk og andre overgreb, fordi de var jøder. Særligt i sommeren 2014, da en konflikt mellem Israel og palæstinensiske Hamas i Gaza stod på, blev der registreret en stigning i antallet af antisemitiske handlinger mod jøder herhjemme. Bl.a. blev den jødiske privatskole i København udsat for antisemitisk hærværk.

  Det oplyser Det Jødiske Samfund i Danmark, der hvert år udarbejder en rapport over antisemitiske hændelser i Danmark.

 • Den årlige rapport fra AKVAH viser en mindre stigning i antallet af overfald, fysisk chikane, trusler og antisemitiske ytringer fra 2016 til 2017 i Danmark. Omfanget af registrerede antisemitiske hændelser er dog mindre end i perioden 2013-2014. De registrerede hændelser i 2017 viser også, at antisemitiske konspirationsteorier findes både blandt politikere og i civilsamfundet i øvrigt. I nogle tilfælde generes jøder og andre ved brug af klassisk nazistisk retorik eller symbolik.

  Rapporten giver et indblik i forekomsten af antisemitisme i Danmark men ikke et udtømmende billede. De fleste internetbaserede hændelser er ikke medtaget og dermed er der meget antisemitisme, som ikke fremgår af det registrerede antal hændelser. Desuden er det sandsynligt, at antallet af antisemitiske hændelser holdes kunstigt nede, fordi mange jøder undgår synlighed af frygt for antisemitisme.

 • Danmark hører til de EU-lande i Europa, hvor oplevelsen af antisemitisme hos jøder er mindst, viser en rapport, som EU's Agentur for Fundamentale Rettigheder (FRA) offentliggjorde medio december 2018. Det fremgår, at 56% af de danske jøder oplever jødehad som et stort problem og at 80% (altid, ofte eller jævnligt) undgår at vise deres jødiske baggrund i offentligheden. Generelt oplever jøderne i EU og Danmark en vækst i antisemitismen.

 • En EU-undersøgelse for 2018 har vist at det reelle problem kan være langt større end man regner med, fordi otte ud af ti danske jøder vælger ikke at anmelde de alvorligste antisemitiske hændelser af frygt for konsekvenserne. EU-undersøgelsen viste også, at mange danske jøder gemmer deres jødiske identitet af frygt for at blive udsat for antisemitisme.

 • Den årlige rapport fra AKVAH viser en større stigning i antallet af overfald, fysisk chikane, trusler og antisemitiske ytringer fra 2017 til 2018 i Danmark. Der har været flere hændelser, som tilhører de grovere kategorier, og det samlede billede er mere voldsomt i 2018. Internetbaserede hændelser og ytringer (bl.a. Facebook) er ikke medtaget. AKVAH er en del af Det Jødiske Samfund i Danmark.

 • Den årlige rapport fra AKVAH (udgives af Det Jødiske Samfund i Danmark) med titlen "Rapport om antisemitiske hændelser i Danmark 2019" oplyser at der har været færre hændelser eller episoder i 2019 i forhold til året før (2018).

  Det fremgår også at antisemitiske konspirationsteorier og klassiske antisemitiske forestillinger findes samt at klassisk nazistisk antisemitisme eksisterer fortsat i Danmark. Gerningsmændene havde ofte mellemøstlig, dansk eller nazistisk baggrund.

  De registrerede antisemitiske hændelser samt de analyser, som præsenteres i denne rapport, giver således et indblik i forekomsten af antisemitisme i Danmark i 2019 men ikke et udtømmende billede af antisemitismen i Danmark. Som eksempel kan nævnes at internetbaserede hændelser ikke er medtaget, meget antisemitisme, som ikke fremgår af det registrerede antal hændelser og antallet af antisemitiske hændelser holdes kunstigt nede. Der antages at være et vist mørketal på området.

 • Tallene fra Rigspolitiet viser at der i den grad er behov for at gøre noget ved antisemitismen her i landet.

  Ifølge Rigspolitiets opgørelser fra 2018 og 2019 af politiets sager om antisemitiske hadforbrydelser er antallet nærmest fordoblet fra 2018 til 2019.

  Rigspolitiets rapport for 2020 viste at 41% af alle religiøst motiverede hadforbrydelser blev begået mod jøder. Det til trods for at der er meget færre jøder i Danmark end for eksempel muslimer.

  Rigspolitiets seneste rapport for 2021 viser et generelt fald i antal anmeldte hadforbrydelser, men en stigning på 18% i antallet af hadforbrydelser rettet mod jøder. I 2021 var 57% af de religiøst motiverede hadforbrydelser rettet mod jøder.

Konklusion

Ovennævnte rapporter giver et indblik i forekomsten af antisemitisme i en del lande gennem en række år men ikke et udtømmende billede. De er i mange tilfælde baseret på antallet af registrerede hændelser eller politianmeldelser. I praksis er der dog mange "episoder", der ikke bliver anmeldt eller registreret, eller hvor politirapporterne ikke nævner, at der er tale om antisemitisk vold, hærværk eller overfald. I en del tilfælde bliver gerningsmændenes baggrund ikke registreret eller det udelades. I mange af rapporterne er kun medtaget de mest åbenlyse antisemitiske hændelser og ikke ytringer i medierne eller på de sociale medier.

I de tilfælde, hvor der er tale om en undersøgelse i form af et spørgeskema eller interview, må man formode, at nogle af de adspurgte måske ikke svarer helt ærligt på spørgsmålene men tilpasser deres svar således at det bliver lidt "pænere". Det er sjældent at nogle offentligt indrømmer at de diskriminerer jøder og Israel eller er antisemitter men det sker af og til at nogle eksempler dukker op i enkelte medier.

Der har været flere tilfælde, hvor en rapport ikke måtte offentliggøres, da den gav et 'forkert' billede af omfanget af antisemitisme eller hvem gerningsmændene er.

Det dystre perspektiv er, at antisemitismen sniger sig ind overalt i Europa, herunder Danmark, og at den mødes med tavshed og måske endda forståelse fra det pæne politiske og kulturelle establishment. Hvor er vreden og forargelsen? Hvor er fornuften?

Det er simpelthen pinligt og utroligt, at det i et land som Danmark i dag skal være nødvendigt for jøder bevidst at fjerne symboler som kalotten eller Davidsstjernen, når de bevæger sig i det offentlige rum, af frygt for trusler, chikanerier eller angreb. Desuden kan jøder reelt ikke bo, færdes eller opholde sig i nogle områder af Danmark (især i Københavns-området) og jødiske skolebørn er nærmest jaget vildt i skoler med muslimske skoleelever.

Derfor - afvis antisemitismen hver eneste gang den stikker sit hæslige ansigt frem, uanset om den kalder sig antizionisme, dækker sig under politisk korrekthed, boykot Israel eller noget andet, og ikke bare lade som ingenting eller ignorere det.
Til forsiden (index.htm)

Til toppen Antisemitisme Antisemitismen gennem tid og rum


© 2000-2023 DIF. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 17.12.2023