Det israelske flag

Foruroligende holdningsændring

Den seneste tids situation i Israel, hvor konflikten mellem palæstinenserne og israelerne er blevet optrappet, har både de danske politikere og almindelige borgere tilkendegivet deres synspunkter om.

Af M. Singer, Forbundet af jøder fra Polen i Danmark (juli 2001)

Den seneste tids situation i Israel, hvor konflikten mellem palæstinenserne og israelerne er blevet optrappet, har både de danske politikere og almindelige borgere tilkendegivet deres synspunkter om. Med få undtagelser har reaktionen været anti-israelsk. Massemediernes udlægning af konflikten og holdningerne på Christiansborg har haft en afsmittende effekt på borgerne.

Kritikken har først og fremmest været rettet mod staten Israels politik. Ikke desto mindre er holdningerne også begyndt at omfatte jøderne generelt.

"Og det er yderst foruroligende. De polske jøder, der kom til Danmark i årene 1969-73, har oplevet antisemitisme i Polen, og efter at vi var kommet til Danmark, en usædvanlig stor tolerance her. I over 30 år har vi mødt en positiv holdning til os. Fra vores side har vi gjort alt, hvad der stod i vores magt for at blive en del af det danske samfund. Og det lykkedes for os. Vi er stolte af, at vi kan give noget godt til Danmark. Vi er alle sammen blevet danske statsborgere. Danmark har hidtil været et godt land at leve i."

"Desværre må vi erkende, at stemningen er blevet temmelig anderledes på det seneste. Vi oplever, at mange af vore danske venner og bekendte, kollegaerne på arbejdspladserne ikke alene er begyndt at ytre sig anti-israelsk, men også anti-jødisk."

"Vi håber ikke, at danskerne fra at være positivt indstillet over for jøderne nu vil gå i den modsatte retning. Men vi er foruroligede og dybt bekymrede, til tider ligefrem bange. Denne begyndende holdningsændring fortolker vi som resultat af den massive anti-israelske hetz, ført af mediernes ensidige dækning af konflikten."

"Vi skriver dette brev for at sige, at vi håber, at Danmark fortsat vil være et godt land for jøderne. Og til politikerne og andre meningsdannende personer: Gør jeres arbejde grundigt og objektivt. Sæt jer ordentlig ind i den mellemøstlige konflikt."
Til forsiden (index.htm)

Til toppen Antisemitisme


© 2000-2020 CFR. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 5.4.2020