Det israelske flag

Islam og jødehadet

Vi har i de senere år oplevet en ubehagelig genopblussen af antisemitisme her i landet. Det har bl.a. at gøre med indvandringen fra Mellemøsten af folk med forbindelse til den standende konflikt mellem Israel og palæstinenserne. Jødehadet har tilsyneladende dybe rødder i islam.

Af Jørgen Granum-Jensen, fomand, Fælleskomiteen for Israel (FKI), Morgenavisen Jyllands-Posten (28. december 2012)

Vi har i de senere år oplevet en ubehagelig genopblussen af antisemitisme her i landet.

Det har bl.a. at gøre med indvandringen fra Mellemøsten af folk med forbindelse til den standende konflikt mellem Israel og palæstinenserne. Jødehadet har tilsyneladende dybe rødder i islam.

I Koranen kan man således læse, at jøderne forfalsker den hellige skrift (sura 4,46), og at de skal straffes med at forvandles til aber, svin og afgudsdyrkere (sura 5,60). I hadith (den hellige mundtlige og senere nedskrevne tradition) kan man læse, at det var jøderne, der forgiftede profeten Muhammed og således forårsagede hans langsomme og pinefulde død.

Det er let at se en direkte forbindelse til den aktuelle kampagne med henblik på at give jøderne skylden for Arafats død, der angiveligt skulle hænge sammen med en forgiftning gennemført af skumle, zionistiske kræfter.

Det er også interessant at læse egyptiske skolebøgers fremstilling af begrebet jihad (hellig krig). Det hedder her: "Hellig krig er pligten til med den yderste energi og kraft at bekæmpe de vantro, indtil de bliver svage, og deres stat forsvinder, og de underkaster sig den islamiske lov". Videre hedder det: "Det palæstinensiske folk udkæmper en jihad for igen at opnå alle sine rettigheder, sin stat og sit land og det ædle Jerusalem som hovedstad." Israel skal altså ødelægges for således at skabe mulighed for at genetablere en ny arabisk stat i Palæstina.

Hvordan placerer Hamas sig i den sammenhæng? Det kan vi læse i Hamas' charter: "Zionisternes dystre plan er beskrevet i Zions Vises Protokoller, og deres adfærd i dag er det bedste bevis". Zionisterne har nemlig både fundet på Den Franske Revolution og Den Amerikanske Revolution, Rotary-frimurerne og meget andet for at styre verden gennem forskellige mellemmænd. Zions Vises Protokoller er som bekendt et konspiratorisk makværk fremstillet af det hemmelige russiske politi under zaren. Tankegangen i hele charteret er helt åbenlyst forrykt og præget af et hysterisk jødehad. Zions Vises Protokoller spillede i øvrigt også en stor rolle for nazisterne.

Ingen barmhjertighed

Man kan også få indtryk af det islamiske jødehad ved at se Det Palæstinensiske Selvstyres tv. Her et eksempel. Det drejer sig om en udtalelse af dr. Ahmad Abu Halabiya, der er udnævnt af selvstyret til medlem af det såkaldte Fatwaråd. Han udtaler på palæstinensisk tv: "Hav ingen barmhjertighed med jøder, ligegyldigt hvor de er. Ligegyldigt hvilket land de opholder sig i. Bekæmp dem, hvor du end er. Hvor du end møder dem. Dræb dem." Man skal bemærke, at han taler om jøder, ikke blot israelere. Et mere åbenlyst jødehad kan næppe tænkes, men det kan alt sammen begrundes ud fra Koranen, der også åbenlyst opfordrer til at dræbe jøder, hvor end man finder dem. (Palestinian Authority Television).

Vi kan også lytte til Nasrallah, der er leder af Hizbollah (Guds parti).

Nasrallah udtaler bl.a.: "Hvis de (jøderne) alle samler sig i Israel, vil det spare os besværet med at opsøge dem overalt i verden." Det er samme herre, der udtaler: "Hvis vi søger i hele verden efter en person mere kujonagtig, mere foragtelig og mere svag i henseende til psyke, ideologi eller religion, finder vi ingen anden end jøden." Det kunne nazisterne vist ikke have udtrykt meget bedre.

Det er også bemærkelsesværdigt, at stormuftien af Jerusalem, Haj Amin al Husseini, under Anden Verdenskrig arbejdede tæt sammen med Hitler og foretog en studietur til Auschwitz. Sammen med nazisterne planlagde han anlæggelsen af en tilintetgørelseslejr ved Nablus. Han sørgede også for, at adskillige jøder i stedet for at komme til Palæstina blev sendt til Auschwitz, bl.a. ca. 2.000 jødiske børn. Han var eftersøgt som krigsforbryder efter krigen, men undslap til Egypten, hvor han fik asyl.

Alt dette hindrede ikke den palæstinensiske leder Arafat i at omtale Amin Al Husseini som "vor helt" (Al Quds 2/8 2002). Ingen palæstinensisk leder har hidtil taget afstand fra ham. Det svarer til, at Angela Merkel ikke ville tage afstand fra Hitler.

I en dansk offentlighed er det et problem, at mange simpelthen ikke forstår, hvilke fjender Israel er oppe imod. Man kan f.eks. tænke på den noget enfoldige litterat Per Nyholm, der mener, at Israel bare skal forsone sig med sine fjender. Jøden skal bare forsone sig med SS-manden, så bliver alt godt. Hvor er det dog en køn tankegang.
Til forsiden (index.htm)

Til toppen Antisemitisme


© 2000-2020 CFR. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 8.3.2020