Det israelske flag

Benægterne

Var jøderne selv årsag til antisemitismen? Gjorde jøderne selv noget, der kan forklare jødeudryddelserne? Var de selv skyld i det? Der var faktisk mange lærde, der engang mente, at jøderne selv var skyld i, at de blev forfulgt, og de kunne begrunde det med videnskabelige argumenter.

Af Hans Hauge, Morgenavisen Jyllands-Posten (29. juli 2006)

Var jøderne selv årsag til antisemitismen? Gjorde jøderne selv noget, der kan forklare jødeudryddelserne? Var de selv skyld i det? Der var faktisk mange lærde, der engang mente, at jøderne selv var skyld i, at de blev forfulgt, og de kunne begrunde det med videnskabelige argumenter.

Også kunstnere var antisemitter. F.eks. Richard Wagner, der var racist og stor modstander af raceblanding. Han er jo populær i København for tiden.

Antropologer påviste med henvisning til Darwin, at jødisk blod var stærkere end andres, og det ville dominere i mange slægtled. Darwin er jo populær for tiden. Et tydeligt bevis på det stærke blod er Søren Krarup, hvis bedstemor var jøde. For Karl Marx var jøden den sande kapitalist. Og Marx er jo populær for tiden. I 1876 opfordrede katolikker til, at man boykottede jødiske varer. Og det er jo også populært for tiden.

Kort sagt: den videnskabelige forklaring på antisemitismen var, at jødeblodet var stærkere end det europæiske blod. Hvorfor nu nævne alt det? Vi er da blevet klogere siden dengang. Nej, der er intet, der tyder på, at noget har forandret sig. Det viser en lang række udtalelser fra dagspressen. Kommunisten Frank Aaen udtaler storsmilende: Det er Israels skyld. Havde der blot ikke været en jødisk stat, ville der være fred ikke blot i Mellemøsten, men på Jorden. En populær ide går ud på, at hvis man bekæmper terror, så skaber man den selv. Og den kolporteres af politikere og politiske islameksperter og smagsdommere. Hvis man derfor ikke bekæmper terror, så forsvinder den. Hizbollah kunne ikke være mere enig.

Islam-eksperten Jørgen Bæk Simonsen udtaler, at det er lykkedes Israel at bilde os ind, at landet er offer for terror. Det er det altså ikke, kan vi forstå. Når vi har set Hamas udføre terror i Israel, skal man ikke tro det. Ganske som Ahmedinejad benægter Holocaust, har forskeren tryllet terroren væk. Og føjer han til: Det er Israels skyld. Hizbollah kunne ikke være mere enig.

Mellemøsteksperten fra Folkekirkens Nødhjælp, Uffe Gjerding, udtaler til Politiken, at Hamas kun i ord har udtrykt ønske om at fjerne Israel. "Kun i ord"? Hamas' selvmordsbombemænd findes ikke. Det er Israels egen skyld. Hizbollah kunne ikke være mere enig. Ren terrorbenægtelse.

Og endelig er der lederen af Det Danske Institut i Damaskus, islameksperten Jørgen S. Nielsen. Han siger: Hizbollah er ikke marionetter for Syrien og Iran. Israel har i årevis haft "libanesiske gidsler" i deres fængsler, og de har det som de uskyldige i Guantánamo. Jøderne er altså langt værre end de hellige krigere fra Guds Parti; de er næsten lige så onde som amerikanerne. Ja, faktisk er hele Vesten dobbeltmoralsk. Hizbollah kunne ikke være mere enig.

Problemet er ikke, at disse folk siger tossede ting. Problemet er, at flere af dem udgiver sig for at være eksperter. Jørgen S. Nielsen er ansat af Videnskabsministeriet for at formidle "arabisk kultur" til danskerne. Det gør han ved hizbollahsk at kalde os dobbeltmoralske. Et opgør med islameksperter og smagsdommere har aldrig været mere påkrævet end netop nu. Terrorbenægtelse fører til Holocaustbenægtelse.

Hvorfor finansierer staten kun eksperter, der forsvarer islam og Hizb-det-ene-og-det andet og ikke en eneste Israel-ekspert, der forvarer jøderne? Hvorfor er der intet dansk institut i Jerusalem, når der er i Cairo og Damaskus?

Fordi intet har forandret sig.

Hans Hauge er lektor, dr. phil. på Nordisk Institut, Aarhus Universitet, og skriver på denne plads¹ hver lørdag.

¹ Meninger i Morgenavisen Jyllands-Posten.
Til forsiden (index.htm)

Til toppen Antisemitisme


© 2000-2020 CFR. Alle rettigheder forbeholdes. HTML-værktøj: Stone's WebWriter. DIF: Forsiden. Opdateret d. 13.3.2020